Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Velkommen til Egersund, Eigerøy og Helleland menigheteralle kirker.jpg


ny kolofon1.jpg


175 år i arbeid for det glade budskap

Egersund var tidlig ute med å starte misjonsforeninger og i 1842 ble disse foreningene en del av Det Norske Misjonsselskap. Dette ble markert på gudstjenestene i Egersund sist søndag.

Bygdedag på Helleland

På søndag var det god stemning og mye som skjedde på Helleland! Det var "Bygdedag" og konfirmantpresentasjon samtidig som vi fikk besøk av gullkonfirmantene våre.  

Skaperverket er ikke til salgs

I høst skal alle menighetene i Den norske kirke ha fokus på Luther og arven fra reformasjonen gjennom fire ulike temagudstjenester. Et av temaene er: Skaperverket er ikke til salgs

Å være, å gjøre

Gjennom sin forkynnelse og sine gjerninger viser Jesus oss gjennom evangeliene hvor verdifullt mennesket er, kun ved å være menneske. Diakoni er forlengelsen av Jesu gjerninger, og har sitt utgangspunkt i å være og å gjøre; slik vi tror at Jesus lærte oss.

Konfirmantåret 2017 er i gang, og vi gleder oss!

Det gledes på kirkekontoret over at et nytt konfirmantår endelig er i gang. Kateket Christiane, menighetspedagog Astri, sokneprest Ingun, og diakonarbeider Siri er full gang med forberedelsene til et nytt år med kjekke ungdommer! 

Et sannhetsvitne i konflikten

Denne våren reiste Jon Aarsland fra hjemmet sitt på Nærbø til Jesu fødeby - Betlehem. Han ble utsendt som ledsager av Kirkens Nødhjelp for å være et sannhetsvitne i konflikten mellom Palestina og Israel.