Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Velkommen til Egersund, Eigerøy og Helleland menigheteralle kirker.jpg


Kolofon


Ti gode grunner til å gå på gudstjeneste

Det finnes mange grunner til at folk velger å gå, eller å ikke gå på gudstjeneste. Her gjengir soknepresten ti gode grunner til hvorfor vi bør ta turen til kirken i blant.  

Hva er egentlig en gudstjeneste?

Hva er egentlig en gudstjeneste? Hva er det de feirer? Og hvorfor akkurat på en søndag? Hver søndag samles en flokk i kirka. Vi har ulike grunner for å være tilstede, men alle er kommet for å feire gudstjeneste.

Åpen sorggruppe

Det inviteres til åpen sorggruppe på menighetssenteret i Damsgårdsgaten 4A ca. 1 gang i måneden. Men hva er åpen sorggruppe?

Hva er liturgiske farger og hvorfor har vi det?

Det nye kirkeåret begynte første søndag i advent, men vi forholder oss til kalenderåret og starter derfor litt uti kirkeåret. Det fire fargene som symboliserer kirkeårets ulike tider er hvit, grønn, fiolett og rød. 

Se, jeg gjør noe nytt

Godt nyttår! 2017 er historie. 2018 er så vidt begynt. Det er noe eget med å begynne på et nytt år. Et ubeskrevet blad. Hva vil det nye året bringe? Vil ting være omtrent som før? Eller vil det nye året bringe endringer? Til det verre? Eller til det bedre? Eller litt av begge deler?

Har du planer for sommerferien?

Sokndal menighet, Egersund menighet og Egersund misjonsforening i samarbeid med Annetur planlegger tur til Latvia og Estland 12. – 20. Juli 2018.