Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Velkommen til Egersund, Eigerøy og Helleland menigheteralle kirker.jpg


Kolofon


Søndagsrefleksjon – Kjærlighetens språk

Et stort tema både blant folk og i bibelen er kjærlighet. Vi har bare ett ord for dette på norsk, men det finnes opprinnelig flere ord og betydninger. Kap. 13 i Paulus første brev til menigheten i Korint, blir ofte kalt kjærlighetens kapittel. Vi skal se litt nærmere på det.

Hvorfor går du i kirken?

Kirsten Lædre har vært aktivt med i Eigerøy menighet helt siden starten i 1994 og går regelmessig på gudstjenester i kirka. Det gjelder både når hun er frivillig klokker og når hun «bare» er vanlig deltaker på gudstjenesten.

Diakoni i fastetiden

Om 2 dager feires fastelavnssøndag i kirkene. Dette er den tradisjonelle siste festdagen før fastetiden som varer i 40 dager, frem til lørdag før påske.

Hvorfor går du til gudstjeneste?

På søndag traff menighetsbladet Agnes Jorunn Hetland Storhaug på gudstjeneste i Helleland Kirke. Vi stilte Agnes Jorunn noen spørsmål rundt det å gå på gudstjeneste.