Eigersund Kirkelige Fellesråd

Trosopplæring

Aktiviteter

Disse har sine arbeidsoppgaver knyttet til trosopplæringen i Eigersund-menighetene:

Christiane krahner.jpg

Christiane Krahner:
Kateket for Egersund, Eigerøy- og Helleland menigheter.


Jofrid Mikalsen Aarsland:
Trosopplærer for Egersund- og Helleland menigheter. 

 

trine sætrevik web.jpg

Trine Longfjeld Sætrevik:
Trosopplærer for Eigerøy menighet.
Er også daglig leder for Eigerøy menighet. 
Bli mer kjent med Trine


martin kolstad.jpg

Martin Kolstad:
Sokneprest for Eigerøy menighet og Helleland menighet.
Hovedansvar for konfirmantene på Eigerøy og Helleland.
Bli mer kjent med Martin