Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter

Gudstjenester i

Bakkebø Kirke, Hellvik Bedehus og Egersund misjonshus

- Våren 2017 -

Mulighet for dåp


Bakkebø Kirke

 

For kirkeskyss ring 51 49 02 77 søndag kl. 10:00 - 10:15  
 

Dato, kl.  Søndag 23. april kl. 11:00
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp
Prest  Ingun Stokstad Barane 
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  Avslutning dåpsskolen
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret

 2. søndag i påsketiden 

 
  

Dato, kl.  Søndag 21. mai kl. 11:00 
Dåp, nattverd 

 Mulighet for dåp

Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Menigheten 
Andre innslag  Tårnagentene
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret

 6. søndag i påsketiden

 

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.

 Søndag 18. juni kl. 11:00
 HEL-gudstjeneste 

Dåp, nattverd  Mulighet for dåp
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offermål  Menigheten
Andre innslag  Quinds deltar
Kirkekaffe  Familiearrangement etter gudstjenesten 
Søndag i kirkeåret  2. søndag i treenighetstiden

 
 


Hellvik Bedehus

hellvik bedehus web.jpg
 

Dato, kl.  Søndag 22. januar kl. 10:30   
Dåp, nattverd   Dåp
Prest  Fred Lyder Klungland
Offerformål  Israelsmisjonen 
Andre innslag  Sang Caroline Pettersen
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  3. søndag i åpenbaringstiden

 

 

 

 

 

 


 

Dato, kl.  Søndag 19. februar kl. 10:30  
Dåp, nattverd   Dåp 
Prest og kateket  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  Menigheten 
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  Kristi forklarelsesdag

 

 

 

 

  

Dato, kl.  Søndag 19. mars kl. 10:30  
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Menigheten 
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  3. søndag i fastetiden

 

 

 

 

 

 


 

Dato, kl.  Søndag 9. april kl. 19:00
Dåp, nattverd  Nattverd
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  Palmesøndag

 

 

 

 

 

 

 
 

Dato, kl.  Søndag 23. april kl. 10:30    
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp 
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  2. søndag i påsketiden

 

 

 

 

 
 

 

 

Dato, kl.  Søndag 21. mai kl. 10:30
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp
Prest/ kateket  Martin Kolstad
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  6. søndag i påsketiden

 

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.  Søndag 11. juni kl. 10:30
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp
Prest/ kateket  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  Treenighetssøndag

 

 

 

 

 

 

   
 

Egersund Misjonshus

G2-gudstjenester

misjonshuset.jpg

Dato, kl.  Søndag 15. januar kl. 17:00   
Dåp, nattverd   Nattverd
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  
Andre innslag  Pre Soul Children
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  2. søndag i åpenbaringstiden

 

 

 

 

  

 

 
 

Dato, kl.  Søndag 19. februar kl. 17:00      
Dåp, nattverd   Nattverd
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  
Andre innslag  Søndagsskole
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  Kristi forklarelsesdag