Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter

 

 

GUDSTJENESTER

- Bakkebø kirke, Hellvik bedehus og Egersund misjonshus -

VÅREN 2018


Mulighet for dåp


Bakkebø kirke

  

Dato, kl.  18. mars kl. 19:00
 Tomasmesse 
     
Dåp, nattverd   Nattverd med intinksjon, ikke dåp 
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Ungdomsforeningen VÅR
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  Maria budskapsdag

 

Dato, kl.  Søndag 22. april kl. 11:00
Dåp, nattverd   Dåp
Prest  Ingun Stokstad Barane 
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  Tårnagenter
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret

 4. søndag i påsketiden 

 

Hellvik bedehus

hellvik bedehus web.jpg
 

Dato, kl.  Søndag 28. januar kl. 10:30   
Dåp, nattverd   
Prest  Martin Kolstad
Offerformål   
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  Såmannssøndag

 

Dato, kl.  Søndag 25. februar kl. 10:30  
Dåp, nattverd   
Prest og kateket  Martin Kolstad
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  2. søndag i fastetiden

 

Dato, kl.  Søndag 11. mars kl. 10:30  
Dåp, nattverd   
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  4. søndag i fastetiden

 

Dato, kl.  Søndag 25. mars kl. 10:30
Dåp, nattverd  
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  Palmesøndag

 

Dato, kl.  Søndag 15. april kl. 10:30 
Dåp, nattverd   
Prest  
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  3. søndag i påsketiden

 

Dato, kl.  Søndag 27. mai kl. 10:30
Dåp, nattverd   
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Menighetsarbeidet
Andre innslag  Saksofonistene
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  Treenighetssøndag

 

Dato, kl.  Søndag 17. juni kl. 10:30
Dåp, nattverd   
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  Menighetsarbeidet
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  4. søndag i treenighetstiden


Egersund Misjonshus

G2-gudstjenester

misjonshuset.jpg

Dato, kl.  Søndag 14. januar kl. 17:00 
Dåp, nattverd   
Prest  
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  2. søndag i åpenbaringstiden

 

Dato, kl.  Søndag 25. februar kl. 17:00      
Dåp, nattverd   
Prest  
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  2. søndag i fastetiden

 

Dato, kl.

 Søndag 6. mai kl. 17:00

Dåp, nattverd

 

Prest

 

Offermål

 

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 

Søndag i kirkeåret

 6. søndag i påsketiden