Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter

Gudstjenester i Helleland kirke 

- Høsten 2017 - helleland kirke1.jpg

 

For kirkeskyss ring 51 49 21 13 (Åse og Norleiv Gudmestad)


 

Dato, kl.  9. juli kl. 11:00     
Dåp, nattverd   Dåp og nattverd
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  
Kirkekaffe  Nei
Søndag i kirkeåret  5. søndag i treenighetstiden 

 


 

Dato, kl.  6. august kl. 19:00     
Dåp, nattverd   Nattverd
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  9. søndag i treenighetstiden

 

Dato, kl.  27. august kl. 11:00    
Dåp, nattverd 

 Dåp og nattverd

Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  Misjonsprosjektet
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  12. søndag i treenighetstiden

 


 

Dato, kl.  10. september kl. 11:00   
Dåp, nattverd   Bygdedag
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  Konfirmanter og gullkonfirmanter
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  Vindgårdssøndag

 

Dato, kl.  24. september kl. 11:00    
Dåp, nattverd   Høsttakkefest
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Bygdekvinnelaget
Andre innslag  5-åringer
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  16. søndag i treenighetstiden

 


 

Dato, kl.  8. oktober kl. 11:00  
Dåp, nattverd           Nattverd
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Menigheten
Andre innslag

 

Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  18. søndag i treenighetstiden

 

Dato, kl.  22. oktober kl. 11:00    
Dåp, nattverd   
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Fjelltun
Andre innslag  NMS, 6-klasse, Yngres
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  20. søndag i treenighetstiden 

 


 

Dato, kl.  5. november kl. 11:00     
Dåp, nattverd   Nattverd
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  Misjonsprosjektet
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  Allehelgensdag

 

Dato, kl.  19. november kl. 11:00 
Dåp, nattverd   Nattverd
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  24. søndag i treenighetstiden 

 


 

Dato, kl.  3. desember kl. 19:00
Dåp, nattverd   Lysmesse
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  Skolekorpset
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  1. søndag i advent

 

Dato, kl.  17. desember kl. 19:00
Dåp, nattverd   Vi synger julen inn
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  Diakoniutvalget
Andre innslag   
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  3. søndag i advent 

 

Dato, kl.  24. desember kl. 15:30 
Dåp, nattverd   ----
Prest  Martin Kolstad
Offerformål

 Kirkens nødhjelp

Andre innslag

 Skolekorpset

Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  Julaften

 

 

.