Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter

 

Gudstjenester i Helleland kirke 

- Høsten 2018 - helleland kirke1.jpg

 

For kirkeskyss ring 51 49 21 13 (Åse og Norleiv Gudmestad)

 

Dato, kl.  Søndag 15. juli kl. 19:00
Dåp, nattverd   Nattverd
Prest  Leif Wikøren Nilsen
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  
Kirkekaffe  Nei
Søndag i kirkeåret  8. søndag i treenighetstiden 

 


 

Dato, kl.  Søndag 5. august kl. 11:00
Dåp, nattverd   Dåp og nattverd
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  
Kirkekaffe

 Ja

Søndag i kirkeåret  11. søndag i treenighetstiden

 

Dato, kl.  Søndag 19. august kl. 11:00
Dåp, nattverd 

 Dåp og nattverd

Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Misjonsprosjektet
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  13. søndag i treenighetstiden

 


 

Dato, kl.  Søndag 9. september kl. 11:00
 
Bygdedag   
Dåp, nattverd   Dåp
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Menigheten
Andre innslag

 Gullkonfirmanter og presentasjon
 av årents konfirmanter

Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  16. søndag i treenighetstiden

 

Dato, kl.  Søndag 30. september kl. 11:00
 
Høsttakkefest
Dåp, nattverd   -----
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  Bygdekvinnelagets misjonsprosjekt
Andre innslag  5-åringer
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  19. søndag i treenighetstiden

 


 

Dato, kl.  Søndag 21. oktober kl. 11:00
Dåp, nattverd           Nattverd
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  TV-aksjonen
Andre innslag

 

Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  22. søndag i treenighetstiden

 


 

Dato, kl.  Søndag 4. november kl. 11:00
Dåp, nattverd   Dåp og nattverd
Prest  Vikar
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  Allehelgensdag

 

Dato, kl.  Søndag 18. november kl. 11:00
Dåp, nattverd   -----
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  Utdeling NT 6. trinn
Kirkekaffe  Kirkekaffe
Søndag i kirkeåret  26. søndag i treenighetstiden 

 


 

Dato, kl.  Søndag 2. desember
 
Lysmesse
Dåp, nattverd   -----
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  
Kirkekaffe  Nei
Søndag i kirkeåret  1. søndag i advent

 

Dato, kl.  Søndag 16. desember kl. 19:00
 
Vi synger julen inn
Dåp, nattverd   -----
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  Diakoniutvalget
Andre innslag   
Kirkekaffe  Nei
Søndag i kirkeåret  3. søndag i advent 

 

Dato, kl.  Mandag 24. desember kl. 15:30 
Dåp, nattverd   ----
Prest  Georg Reistad
Offerformål

 Kirkens nødhjelp

Andre innslag

 

Kirkekaffe  Nei
Søndag i kirkeåret  Julaften

 

Klikk >HER< for å laste ned siste oppdatering av gudstjeneoversikten på Helleland.