Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter


Gudstjenester i Eigerøy arbeidskirke 

- juli, august & september -arbeidskirka, web.jpg


For kirkeskyss ring 476 13 289 søndag 75 - 90 min. før gudstjenesten starter.

JULI - ikke gudstjenester i Eigerøy arbeidskirke.


 

Dato, kl.

 Søndag 27. august 
 
Konfirmantpresentasjon

Dåp, nattverd 

 

Prest

 Martin Kolstad

Offerformål

 Menigheten

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 Ja

Søndag i kirkeåret

 12. søndag i trenighetstiden  

 

Dato, kl.  Søndag 3. september 
 
Eigerøy fyr kl. 12:00
Dåp, nattverd   ----
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  Åpen kiosk
Søndag i kirkeåret  13. søndag i treenighetstiden

 

Dato, kl.  Søndag 17. september 
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  
Andre innslag  
kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  15. søndag i treenighetstiden