Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Velkommen til Egersund, Eigerøy og Helleland menigheteralle kirker.jpg


Kolofon


Pilegrimsvandring 2018

Søndag 10. juni åpnet Ogna kirke for niende år på rad kirkedørene for å samle pilgrimmer til morgenbønn før de skulle legge ut på den to mil lange vandringen til Egersund kirke. Vi var 14 pilgrimmer og 3 firbeinte som startet turen fra Ogna langs den Vestlandske hovedvei over fjellet til Hegrestad.

Konfirmasjon er mer enn en god tradisjon

I forrige uke ble det sendt ut invitasjoner til et nytt konfirmantkull. Det gleder oss å se at konfirmanter i alle tre menighetene har begynt å melde seg på, og vi kan allerede nå love ni spennende måneder med gode og varierte opplevelser.

Liturgiske farger – grønn

Treenighetssøndagen markeres med hvitt, men så skifter fargen til grønt. Grønt er nå den liturgiske fargen som skal brukes helt fram til advent. Det vil allikevel være enkelte dager som har annen liturgisk farge i løpet av dette halvåret.

Vi går inn i pinsetiden

Den liturgiske fargen for pinse er rød og et symbol på ilden og ånden. Pinsetiden varer kun i tre dager – fra pinseaften til 2. pinsedag. I pinsen er kirka pyntet i rødt. Hos oss har lesestolen fått rød duk og prestene bruker rød messehagel og rød stola over den hvite prestedrakta.

Gullkonfirmanter 2018

Søndag 6. mai var det akkurat 50 år siden forventningsfulle og kanskje litt nervøse ungdommer sto konfirmasjon i Egersund kirke. Sist søndag var konfirmantene igjen samlet til gudstjeneste.

Forandret folkekirke

Forrige årsskifte var starten på en grunnleggende forandring av Den norske kirke. Etter dette har kirken blitt et eget rettssubjekt, dvs. en egen organisasjon med fullt ansvar på linje med andre arbeidsgivere.