Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktiviteter


Bli mer kjent med ansatte på kirkekontoret: 

Christiane Krahner - trosopplærer Egersund og Helleland

* Ingun Stokstad Barane - sokneprest Egersund

* Kåre Erling Mjølhus - prost Eigersund

* Martin Kolstad - sokneprest Eigerøy og Helleland menigheter

Siri Johannessen - diakonimedarbeider

Theresa Zuchowicz - organist på Helleland

Trine L.Sætrevik - daglig leder og trosopplærer Eigerøy menighet 

Zbigniew Zuchowicz - kantor i Egersund

 

staben h15 web.jpg

Staben (ikke alle) ved kirkekontoret, 2015. 

staben på ustein s12.jpg

Stabstur, 2012

 

.