Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktiviteter


Bli kjent med ansatte på kirkekontoret

Christiane Krahner  Kateket
Ingun Stokstad Barane  Sokneprest for Egersund
Kåre Erling Mjølhus  Prost for Dalane
Martin Kolstad  Sokneprest for Eigerøy og Helleland
Siri Johannessen  Diakon
Sabine Bayer  Organist for Helleland
Trine L. Sætrevik  Daglig leder og trosopplærer for Eigerøy
Beth Elin Byberg  Prganist for Egersund
Stine Wium Jakobsen  Sekretær Helleland, Web og Menighetsblad
Jofrid Mikalsen Aarsland  Trosopplærer Egersund og Helleland
 
 
dsc_00601.jpg
 
Staben (-prosten) ved kirkekontoret, 2018.

staben h15 web.jpg

Staben (ikke alle) ved kirkekontoret, 2015. 

staben på ustein s12.jpg

Stabstur, 2012

.