Eigersund Kirkelige Fellesråd

Misjon og vennskapsmenighet

Aktiviteter

Egersund menighet har "Budskap Europa" (Misjonsselskapet) som sitt misjonsprosjekt.

Prosjektene Egersund menighet støtter er:

* Menighetsplanting i Mustamâe og Saku i Tallin Estland

* Kirkebygg i Mustamâe 

* Planting av ungdomsmenigheter i Carlisle England.

Egersund har som mål å samle inn totalt kr 150.000 for de 3 prosjektene i perioden 2016-2019. Innsamlede midler fordeles lilkt mellom prosjektene. 

Les om fornyelse av misjonsavtalen (10.jan.-16)