Eigersund Kirkelige Fellesråd

Diakoni-misjon

Aktiviteter

 
Det finnes mange gode diakoni-tiltak i de tre eigersund-menighetene. Diakonmedarbeider Siri Jorunn Johannessen deler her noen opplevelser. 
(sommeren-16)

Spennende og berikende inkludering 

I flere år har Egersund menighet, kommunens flyktningtjeneste og Frelsesarmeen hatt et samarbeid om mottakelse og inkludering av flyktninger i Eigersund. Dette har skjedd gjennom fellessamlinger hver onsdag (annenhver i Frelsesarmeen og annenhver på menighetssenteret), med åpen kafé, sosiale samlinger, undervisning og utflukter. Det har vært fint og positivt å møte nye mennesker, høre mange historier og å bidra til inkludering i lokalsamfunnet. Samlingene har vært åpne, og også bidratt til at flere frivillige eller besøkende Egersundere har blitt kjent med byens nye mennesker. 

utsikt mot eigerøy.jpg

Flott utsikt mot Eigerøy

Det siste året har åpen samling for kirken sin del vært byttet ut med kvinnegruppe en gang i måneden. Her har kvinnene som er med i kommunens introduksjonsprogram for flyktninger hatt obligatorisk oppmøte, og de har fått undervisning om norsk språk, norsk kultur blant annet hva gjelder roller og likestilling, norske og lokale tradisjoner, forventninger til oppfølging av barn i skole og barnehage, og mye annet. Vi har hatt fine stunder med baking av tradisjonelle norske julekaker, vi har gått turer, og vi har delt høylydt latter og vanskelige historier. Vi har erfart hvor like vi er, samtidig som vi er ulike. Respekt for hverandre, og fokuset på likhet på tvers av tro og kulturell bakgrunn, har vært sentralt i samlingene.

varberg.jpg ulike blomster.jpg

Varberg - Marit Klippen lærte oss om ulike blomster

På siste samlingen vi hadde, var vi en liten gjeng som gikk tur til Varberg, i solskinn og flott vær. Marit Klippen hadde med både blomster og ark med blomsternavn, så alle fikk lært noe nytt. På vei opp og ned fra fjellet ble vi utfordret på å finne de ulike blomstersortene, og på å huske navnene. Vel oppe på toppen fikk vi se hele Egersund by, og vist hverandre hvor vi bor, steder vi kjenner og hva vi liker med byen. Både frivillige og deltagere hadde en kjekk tur. 

utsikt mot ryttervik.jpg

Utsikt mot Ryttervik

For nå sier Egersund menighet tusen takk for et flott samarbeid, og for gode møter og stunder! En stor takk rettes til alle de frivillige som i årenes løp har stilt opp gjentatte ganger for å hjelpe til, la flyktninger bli kjent med mennesker i Egersund, og vise stor vilje til inkluderingsarbeid. En stor takk også til kvinnene som gang på gang stiller positivt opp, og til vennskapene som har oppstått med flotte mennesker som på så mange måter beriker Egersund ved å komme hit. Kirken vil fortsette arbeidet med nye landsmenn, om enn på litt andre arenaer enn dette. Vi ønsker fortsatt godt samarbeid med kommune, menigheter, lag og organisasjoner, og er takknemlig for positiv respons fra alle vi har kontaktet.   


Bordets diakoni

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling, og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Vi kan snakke om ordets diakoni, som i forkynnelsen av hvorfor vi gjør diakoni. Jesus var den som i sine handlinger viste oss hva diakoni er, ved å alltid ta den svakestes side, støtte den som falt utenfor normalen, og ofte motsi de lærde. Og dette kan vi forkynne på ulike arenaer; i gudstjeneste, på møter for mennesker i alle aldre, gjennom husfellesskap, ved hjemmebesøk og gjennom skriften i avisinnlegg, på nettet, i brevform med mer.

Men vi kan også snakke om bordets diakoni. Hvor ofte går ikke samtalen bedre rundt et bord dekket med god mat, med nok til alle? I handling viste Jesus oss hvordan vi skal behandle vår neste. Han samlet mennesker til felles måltider, han inviterte seg selv hjem til dem som trengte det, og han gjorde diakoni mot dem han møtte. Uten å forvente noe igjen, uten å opphøye seg selv; kun fordi han ville vise hvordan Gud ønsker at vi skal behandle hverandre, uten baktanker og ønske om gjengjeldelse. 

Omtrent en gang hver tredje måned har Helleland diakoniutvalg i flere år invitert noen av beboerne på Helleland til middag og sosialt samvær. Vi samles fordi vi vet at mennesket trenger det sosiale fellesskapet, vi trenger å bli inkludert og høre til. 
Og det skal skje uten forventninger om at en tjeneste skal føre til en annen. Vi deler god mat, gode historier, og opplever at vennskap dannes. Vi vil fortsette med dette, og vi håper at eventuelle nye på invitasjonslisten vil delta i vårt fellesskap, hvor vi gir av oss selv, og opplever glede i å bli kjent. 

komlemiddag Helleland.jpg 

Torunn Birkeland laget nydelige komler til middagen i juni.

 

.