Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter

Gudstjenester i Egersund kirke 

- April, Mai og Juni -


Om muligheten for dåp

Gudstjenester i Hellvik Bedehus, Bakkebø kirke og G2 i Misjonhuset


Dato, kl.  Søndag 2. april kl. 11:00    
Dåp, nattverd   Ikke dåp. Nattverd
Prest  Ingun Stokstad Barane
 Prost Erling Mjølhus
 Biskop Ivar Braut 
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  Ordinasjon av prest
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  4. søndag i fastetiden

 

 

 

 

 

  


 

Dato, kl.  Søndag 9. april kl. 11:00    
Dåp, nattverd   Dåp og nattverd
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  Palmesøndag

 

 

 

 

 

  
 

Dato, kl.  Torsdag 13. april kl. 18:00   
Dåp, nattverd   Nattverd
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  -------------
Andre innslag  
Kirkekaffe  Nei
Søndag i kirkeåret  Skjærtorsdag

 

 

 

 

  
 


 

Dato, kl.  Fredag 14. april kl. 11:00   
Dåp, nattverd   -----
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  ----
Andre innslag  
Kirkekaffe  ----
Søndag i kirkeåret  Langfredag

 

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.  Søndag 16. april kl. 11:00 
Dåp, nattverd   Dåp og nattverd
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  1. påskedag

 

 

 

 

 

 

 Søndag 23. april kl. 11:00 - Gudstjeneste i Bakkebø kirke
 

Dato, kl.  Søndag 30.april kl. 11:00 og 13:00
 Konfirmasjon 
Dåp, nattverd    ------
Prest og konf.lærer  Ingun Stokstad Barane og Astri Svanæs Haug
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  
Kirkekaffe  ----
Søndag i kirkeåret  3. søndag i påsketiden

 

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.  Søndag 7. mai kl. 11:00 
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp. Nattverd
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  Misjonsprosjektet
Andre innslag  Gullkonfirmanter (50 år)
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  4. søndag i påsketiden

 

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.  Lørdag 13. mai kl. 12:00
 Konfirmasjon 
Dåp, nattverd   ---- 
Prest  Ingun Stokstad Barane 
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  
Kirkekaffe  ----
Søndag i kirkeåret  

 

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.  Søndag 14. mai kl. 11:00 og 13:00
 Konfirmasjon 
Dåp, nattverd   ------
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  
Kirkekaffe  -------
Søndag i kirkeåret  5. søndag i påsketiden

 

 

 

 

 

 

 
 

Dato, kl.  Onsdag 17. mai kl. 08:50 
Dåp, nattverd   -----
Prest  Ingun Stokstad Barane 
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  
Kirkekaffe  ----
Dag i kirkeåret  Nasjonaldag

 

 

 

 

 

 

 Søndag 21. mai kl. 11:00 - Gudstjeneste i Bakkebø kirke

Dato, kl.  Torsdag 25. mai kl. 11:00  
 Friluftsgudstjeneste på Elverhøy
Dåp, nattverd   ----------
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  --------
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  Kristi Himmelfartsdag

 

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.  Søndag 28. mai kl. 11:00
Dåp, nattverd   Dåp og nattverd 
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  Normisjon
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  Søndag før pinse

 

 

 

 
 

 

 

Dato, kl.  Søndag 4. juni kl. 11:00
 Flerkulturell gudstjeneste 
Dåp, nattverd   Dåp og nattverd
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  KIA, Egersund
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  1. pinsdag 

 

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.  Søndag 11. juni kl. 18:00
 Pilegrimsvandrings-gudstjeneste 
Dåp, nattverd   Nattverd
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  Utstein Pilegrimsgard
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  Treenighetssøndag

 

 

 

 

 

 

   

Dato, kl.  Søndag 25. juni kl. 11:00 
Dåp, nattverd   Dåp og nattverd 
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  3. søndag i treenighetstiden