Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter

 

Gudstjenester i Egersund kirke 
- oktober, november, desember -


Om muligheten for dåp

Gudstjenester i Hellvik bedehus, Bakkebø kirke og G2 i Misjonhuset 

 

Dato, kl.  1. oktober kl. 11:00    
Dåp, nattverd   Dåp 
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Menighetsarbeidet
Andre innslag  Gullkonfirmanter 
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  17. søndag i treenighetstiden

 

Dato, kl.  8. oktober kl. 11:00     
Dåp, nattverd   Dåp og nattverd 
Prest  Ingun Stokstad Barane 
Offerformål  Kirkens bymisjon, Stavanger
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  18. søndag i treenighetstiden

 

Dato, kl.  15. oktober kl. 11:00     
Dåp, nattverd   Dåp og nattverd
Prest  Georg Reistad
Offerformål  Menighetsarbeidet 
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret 19. søndag i treenighetstiden


Gudstjeneste i Bakkebø kirke og Hellvik bedehus den 22. oktober.


Dato, kl.  Lørdag 28. oktober kl. 12:00     
Dåp, nattverd   Dåpsgudstjeneste
Prest  Georg Reistad
Offerformål  
Andre innslag

 

Kirkekaffe  Nei
Søndag i kirkeåret  ---------

 

Dato, kl.  Søndag 29. oktober kl. 11:00     
Dåp, nattverd   Nattverd, ikke dåp 
Prest  Kåre Erling Mjølhus 
Offerformål  Menighetsarbeidet
Andre innslag  
Kirkekaffe  Kirkekaffe 
Søndag i kirkeåret  Bots- og bønnedag 

 


 

Dato, kl.  5. november kl. 11:00     
Dåp, nattverd   Nattverd
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Menighetsarbeidet 
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  Allehelgensdag 

 

Dato, kl.  12. november kl. 11:00     
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp. Nattverd
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Stefanusalliansen 
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret

 23. søndag i treenighetstiden 


Gudstjeneste i Hellvik bedehus den 12. november.
 

 

Dato, kl.

 19. november kl. 18:00
 Tomasmesse

Dåp, nattverd   Nattverd, ikke dåp
Prest
 Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Menighetsarbeidet
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret

 24. søndag i treenighetstiden 

 

Dato, kl.  26. november kl. 11:00     
Dåp, nattverd   Dåp og nattverd
Prest  Kåre Erling Mjølhus 
Offerformål  Menighetsarbeidet 
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  Domssøndag 

 


  

Dato, kl.  3. desember kl. 11:00   
Dåp, nattverd   Ikke dåp og nattverd 
Gudstjenesteleder

 Per Arne Sandvold 

Offerformål  Misjonsprosjektet
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  1. søndag i advent 

 

Dato, kl.

 10. desember kl. 18:00 
 Lysmesse 

Dåp, nattverd   Ikke dåp, nattverd
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Menighetsarbeidet 
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  2. søndag i advent 

 

Gudstjeneste i Bakkebø kirke den 17. desember.

 

Dato, kl.  24. desember 15:00 og 16:30  
Dåp, nattverd   ----
Prest  Kåre Erling Mjølhus 
Offerformål  Kirkens Nødhjelp 
Andre innslag  
Kirkekaffe  Nei 
Søndag i kirkeåret  Juleaften 

 

Gudstjeneste i Bakkebø kirke og Hellvik bedehus den 24. desember.

 

Dato, kl.  25. desember kl. 11:00
 Høytidsgudstjeneste    
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp 
Prest  Ingun Stokstad Barane 
Offerformål  Sjømannskirken 
Andre innslag  
Kirkekaffe   
Søndag i kirkeåret  Juledag

 

Dato, kl.  31. desember kl. 22:30   
Dåp, nattverd   -----
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  -----
Andre innslag  
Kirkekaffe  Nei 
Søndag i kirkeåret  Nyttårsaften