Eigersund Kirkelige Fellesråd

Misjon og vennskapsmenighet

Aktiviteter

 

Les nyhetsbrev og se bilder

- Nyhetsbrev om kirkebygging i Mustamäe


egersundog estland foto eivind hauglid 21.jpg 


Estland - Vennskap over grenser
Av Marit Fimland


Egersund menighet har fått en vennskapsmenighet i Estland!


Ingen kirke er så fattig at den ikke har noe å dele med andre, og ingen kirke er så rik at den ikke kan motta noe fra andre. –Biskop Kibira, Tanzania

 

”Mange norske menigheter har etablert vennskapskontakter med menigheter i andre deler av verden. Kjernen i vennskapsarbeidet er gjensidig og likeverdig utveksling, gjennom post og kanskje over Internett, og gjennom besøk. Gjennom personlig kontakt med mennesker i andre deler av verden skapes forståelse og respekt. Kjennskapen til andres levevis øker, og mange får hjelp til å sette et kritisk blikk på vår egen kultur.”

 

Dette sies på Den norske kirkes nettsider om vennskapsmenigheter. Fra før av har for eksempel Eigerøy menighet hatt sin vennskapsmenighet i Boa Vista i Brasil, og nå har Egersund menighet fått sin vennskapsmenighet: Den finnes i Tallinn i Estland og heter EELK Mustamäe Maarja Magdalena og hører til den estiske lutherske kirken. Vennskapsavtalen ble undertegnet i juni i år – av menighetsrådsleder Tor Arne Leidland, leder av misjonsforeningen i Misjonshuset Kjetil Bårdsen og Tiina Klement fra Mustamäe Marja Magdalena-menigheten.

 

Mustamäe er en stor bydel i Tallinn med ca 63 000 innbyggere. Ca 30 % er russere eller kommer fra andre land fra den tidligere Sovjetunionen. Den estiske kirken er ikke en statskirke, og kirken må greie seg med egne ressurser. Dermed er situasjonen en ganske annen enn den i Egersund menighet – men vi kan lære av hverandre!

GODE HJELPERE: En av menighetens prester takker frivillige medarbeidere.


Liten menighet i stor by

Tiina Klement forteller i et nyhetsbrev på NMS’ nettsider at menigheten er ganske ny. – Vi er fortsatt en liten menighet, og det går med små skritt framover. Noen gang spør vi oss selv hvorfor er vi ikke blitt flere? Men det er nettopp da vi hører Gud sier til oss: ”Se hva jeg allerede har gjort blant dere!” Og det er jo helt sant, for tre år siden var det ingenting og i dag er vi en offisiell menighet, og det er for første gang i denne bydelen.

 

Hun sier videre at det er godt oppmøte på gudstjenestene. Menigheten har ikke et eget kirkebygg, men leier kjellerlokaler med rom for gudstjenester og andre aktiviteter. Siste nytt er at de i løpet av sommeren har satset på barnearbeid og har arrangert barneleir flere ganger – tre i byen og en på landet. I tillegg har menigheten flere aktiviteter for barn, som verksted for aldersgruppen 8-12 der barna får være kreative og samtidig bli kjent med bibelfortellinger. Det er også tilbud om et kreativt verksted for en yngre gruppe. I oktober og november arrangeres det familiekurs i samarbeid med barnevernet i bydelen, og akkurat nå er det spennende hvordan det går med et annet kurstilbud, ”Credo”, som likner på norske Alfakurs. Tiina sier: – Det blir spennende å se om noen kommer i det hele tatt. Alle våre medlemmer prøver å få sine venner og kjente til å bli interessert, men det er ikke så lett. Men vi må bare prøve oss fram og finne på noe som kan nå mennesker utenfor.

 

De eldre er heller ikke glemt: – I bydelen bor det mange eldre som er både syke og ensomme. Både i vår og i høst arrangerte vi en busstur for dem, forteller Tiina. – Da var vi ca tretti personer til sammen. Vi reiste rund i Estland, besøkte kirker og museer, og tok en kort tur i naturen.

ELDREARBEID: Vennskapsmenigheten arrangerer turer for eldre mennesker.

 

Veien videre

Til nå har kontakten med menigheten i Mustamäe skjedd via e-post, og det er Roger Rasmussen fra Egersund menighet som har hatt mest kontakt med representanten fra Estland til nå. Veien videre er å etablere en vennskapskomité med representanter fra Egersund menighet og NMS/ Misjonshuset, noe som skal skje senere i høst, og ønsket er blant annet å få flere ungdommer med i arbeidet.

Vennskapsavtalen er ikke basert på økonomisk støtte, men tidligere i år inngikk Egersund menighet en misjonsavtale der menigheten skal støtte fire prosjekter i ulike deler av Europa. Ett av disse prosjektene dreier seg om menighetsplanting i Estland og har fokus på det som skjer nettopp i bydelen Mustamae.

 

Delekultur

Å være en vennskapsmenighet innebærer imidlertid noe mer: I vennskapsavtalen som ble undertegnet i sommer, forplikter vi oss til å utveksle informasjon om politiske og sosiale forhold der vi bor, inspirere hverandre ved å dele ”gladnyheter” fra menighetene våre med hverandre, men også dele problemer og utfordringer. Vi vil be for hverandre i gudstjenestene og i andre menighetssammenhenger, og det vil bli arrangert besøk – fra Tallinn til Egersund, og fra Egersund til Tallinn. Dermed kan vi se fram til flere nyheter fra menigheten i Mustamäe i Tallinn i tida framover!

 

.