Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Velkommen til Egersund, Eigerøy og Helleland menigheteralle kirker.jpg


Kolofon


Hvorfor går du i kirken?

Kirsten Lædre har vært aktivt med i Eigerøy menighet helt siden starten i 1994 og går regelmessig på gudstjenester i kirka. Det gjelder både når hun er frivillig klokker og når hun «bare» er vanlig deltaker på gudstjenesten.

Diakoni i fastetiden

Om 2 dager feires fastelavnssøndag i kirkene. Dette er den tradisjonelle siste festdagen før fastetiden som varer i 40 dager, frem til lørdag før påske.

Hvorfor går du til gudstjeneste?

På søndag traff menighetsbladet Agnes Jorunn Hetland Storhaug på gudstjeneste i Helleland Kirke. Vi stilte Agnes Jorunn noen spørsmål rundt det å gå på gudstjeneste.

Kvifor går du på gudsteneste?

Menighetsbladet traff Kristine Friestad Østebrød (28) på gudsteneste i Eigerøy arbeidskirke. Vi ville vite meir om kvifor ho går på gudstenester.