Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Velkommen til Egersund, Eigerøy og Helleland menigheteralle kirker.jpg


ny kolofon1.jpg


Tur til Estland og Latvia - Sommeren 2018

Menighetstur i regi av Sokndal menighetråd under planlegging. Turen går til Estland og Latvia og er åpen for alle som vil være med på reis - også utenfor menigheten!  

Frelsen er ikke til salgs

Kirker verden over tar avstand fra forsøk på å kommersialisere kristendommen. Frelsen er gratis og må aldri bli en handelsvare. Søndag 15. oktober markeres dette temaet under gudstjenesten i flere kirker over hele landet.

Martin Luthers lille katekisme

Høsten herjer ute og byen bader i regn. Vi har gått inn i oktober men befinner oss fortsatt i 2017, der vi holder fokus på reformasjonsjubileet og Luther. 

Grønn menighet

I løpet av høsten 2017 feires reformasjonen ved Martin Luther, med 4 temagudstjenester. Et av temaene var «Skaperverket er ikke til salgs». Men hvordan jobber menighetene med dette resten av året, og ikke bare den ene søndagen?

Gullkonfirmanter

På søndag var det 50 år siden årets gullkonfirmanter sto til konfirmasjon i Egersund kirke. 

Bibeltimar på Hellvik i haust

I haust kjem profeten Samuel i fokus i Hellvik bedehus. Sentrale tekstar i dei to bøkene i Det gamle testamente som ber hans namn, skal gjennomgåast over fire kveldar, med to timar kvar gong.