Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Kirke i alle livets faser

Arne Espeland, jan.-20

Kirka følger oss gjennom livet, fra vugge til grav. Mange har et forhold til kirka gjennom dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse og kanskje en tradisjon med kirkegang julaften. Det er fint at vi har slike faste punkter i tilværelsen. Kirkebyggene står der og minner oss om den tusenårige kulturen vi alle er en del av.  

Noen av oss på Eigerøy hadde lyst å gjøre litt mer for den eldste delen av oss. Vi er en ung kirke, startet i 1994 og vigslet i 1998, og har en ganske ung befolkning. De som kommer litt opp i årene og ikke lenger kan bo hjemme, må flytte til byen. Dermed ble vi enige om å arrangere enkle hyggekvelder på Lagård Bo- og Servicesenter og på Kjerjaneset 

Programmet bestod av gamle gode sanger, litt opplesing og kaffe og drøs. Det så ut til at beboere, ansatte og pårørende satt pris på at vi kom. Vi sang de gode gamle sangene, noen eksempler: 

  • Ingen er så trygg i fare 
  • Navnet Jesus 
  • Vem kan segla 
  • La oss leve for hverandre. 

Før jul sang vi julesanger, noen eksempler: 

  • Deilig er jorden 
  • Glade jul 
  • På låven sitter nissen 
  • Julekveldsvisa 

Det er fint å se at de gamle sangene sitter og betyr mye fortsatt også for dem som ikke lenger er helt tilstede av ulike grunner. Grunnen til det er at de lærte disse sangene utenat en gang i tiden og at de har sunget dem siden. Dette er en stor skatt å ha med seg spesielt i livets siste fase. 

Dermed en oppfordring til slutt til oss alle: Lær sanger, syng med med den stemmen du har! Det er ikke farlig og er verdifullt å ha med seg i alle livets faser!  

En fin sang som vi har et spesielt forhold til på Eigerøy er Navnet Jesus og det tredje verset om Jesus som fyrlyset der vi har Eigerøy Fyr som et flott symbol for kirka og oss som bor her. Lær den, syng den: