Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Dnk og korona

Jørgen Tore omdal, mars-20

Det er lokalt bestemt at alle gudstjenestene i Eigersund de neste ukene, utgår på grunn av den usikre situasjonen med koronasmitte.

Dåp

Det vil bli avholdt dåpsgudstjenester for de som har avtalt dåp. Disse gudstjenestene vil bli med en forenklet liturgi.

Gravferd

Gravfreder gjennomføres i utgangspunktet kun med den nærmeste familie, av hensyn til sårbare grupper. De som vil uttrykke sin medfølelse bør gjøre dette gjennom ord og blikk, både i kirken/kapellet og ved graven. Helsemyndighetene anbefaler at vi for tiden lar være å håndhilse eller klemme hverandre.

Årsmøter

Årsmøtene i menighetene i Eigersund er utsatt inntil videre. Ny informasjon om dette vil komme senere.

Framover

Skulle situasjonen forverre seg og nye restriksjoner komme fra sentrale myndigheter vil kirken følge opp disse. Dåp, vigslel og gravfred vil være prioriterte tjenester i denne tiden.