Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Offergave i påsketiden

Stine Wium Jakobsen, april-20

Mange har økonomiske vanskeligheter i denne tiden. Det er ikke ønskelig at noen skal gi gaver over evne, så det går ut over egen livskvalitet. Dersom noen har ønske og mulighet til å alikevel gi en gave, legger vi her ut kontonr. til de tiltenkte mottakerne av takkofferet under helgens og påskens gudstjenester. 


   Kirke/menighet  Offermål  Kontonr.  Vipps
 Palmesøndag 5. april   Egersund kirke  Kirkens Nødhjelp  1594 22 87493  2426
   Hellvik bedehus  Menighetsarbeidet    133332 
 1. påskedag 12. april   Egersund kirke  Sjømannskirken

 8220 02 83240 

 10406

   Eigerøy arbeidskirke  Kirkelig Dialogsenter  3201 56 98275  552238
   Helleland kirke  Menigheten  3270 21 29906  


kroner2.jpg

"Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver." 2. korinter 9, 7