Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Jesus hylles som konge

Kåre Erling Mjølhus, prost

Det blir en annerledes påskehøytid i år. Palmesøndag innleder det vi kaller den stille uke og aldri har det vært mer treffende enn i år. Vi savner å kunne møtes i kirkene våre, men vi må alle forholde oss til myndighetenes restriksjoner.

På palmesøndag hyller vi Jesus som konge. Folkemengden skar palmegrener og la klær på veien der Jesus kom ridende på ett esel. De hyllet han og ropte:

Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge!

Det vanlige var at kongen kom ridende på en hest. At Jesus kom ridende på ett esel viste at han var kommet for å tjene og ikke for å herske.Vi er også kalt til å være tjenere og ikke herskere.

Samme mengden som hyllet han på palmesøndag ropte på langfredag; korsfest, korsfest. Det er en påminnelse til oss alle som er med å hylle Jesus. Om ikke vi roper korsfest, korsfest så kan vi lett komme på avstand fra Jesus og ikke gi han den plass han fortjener i våre liv. Han er verdig all vår takk og lovsang. Han gikk frivillig den tunge veien opp til Jerusalem vel vitende hva som ventet han der. Når han ble hyllet på palmesøndag visste han at den samme folkemengden skulle svikte ham. Han visste også at hans nærmeste, disiplene skulle komme til å svikte han. Opp gjennom generasjoner har det som skjedde på palmesøndag gjentatt seg. Jesus har blitt hyllet av utallig mennesker. Men noen av de samme som hyllet han har sviktet når det gjaldt som mest. La oss be om at alle vi som i dag hyller han fortsetter med det resten av vårt liv.

cross-168737_960_7202.jpg

Når Jesus snakker om hvetekornets lov, peker det fram mot langfredag og korsfestelsen. Det som så ut som det endelige store nederlag ble påskemorgen vendt til takk og lovsang. Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Når Jesus sa dette til disiplene skjønte de ikke at han omtalte seg selv som hvetekornet. Det forstod de først etter oppstandelsen.

Jeg håper at vi kan få en fin påskehøytid selv om vi ikke kan samles i kirkene våre. Vi kan likevel ta oss tid hver for oss til å tenke gjennom påskebudskapet og gi vår takk og ære til Jesus som var villig til å gå i døden for vår skyld. På påskedagen gir vi han lovsang og kan synge: Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid!