Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktiviteter

Adkomst og tilgjengelighet for funksjonshemmede
i kirkene og menighetssentret.Bakkebø kirke

- Egen HC-parkeringsplass rett ved kirken
- Inngangen har ingen trappetrinn/ bakker
- Eget HC-toalett


Egersund kapell
- Rundevollsveien 33
- Egen HC-parkeringsplass på Rundevollsveien
  (på oversiden)

- E
get HC-toalett, litt bratt nedgang
- Liten bakke opp til gravkapellet
- Ingen trapper inn til gravkapellet

Egersund kirke
- HC-parkeringsplasser på kaien.
- Egen inngang uten trappetrinn, og kun liten bakke
  (inngangen i nord, mot "Losen")

- Eget HC-toalett

Egersund menighetssenter

- Damsgaardsgt.4a
- 1 egen HC-parkeringsplass
- Ikke trappetrinn inn i salen
- Eget HC-toalett (lett adkomst, god størrelse)

Eigerøy arbeidskirke
- Egen HC-parkeringsplass
- Rampe inn til kirken.
- Eget HC-toalett

Helleland kirke
- Egen HC-parkeringsplass
- Rampe inn til kirken
- ikke eget HC-toalett 
  (ikke helt tilfredsstillende adkomst/ størrelse på toalettet)


KONSERTER - ledsagerbevisLedsagerbevis gjelder på alle konserter/ arrangement med betaling i Eigersund-kirkene.
(Dette gjelder både konserter menighetene selv arrangerer og de som er utleieforhold.)

TELESLYNGE


Det finnes teleslynge i alle kirkene.