Eigersund Kirkelige Fellesråd

Ressurser

Aktiviteter

Av: Svein Anton Hansen

En kjærkommen ekstra fridag i mai med mulighet for langhelg, eller byr Kristi Himmelfartsdag på noe mer?

Jul og påske kan vi. Pinse, for mange litt mer luftig. Ånd betyr jo luft. Kristi Himmelfartsdag, lite på aktet av de fleste. Men vi skjønner jo hva dagen handler om ut fra navnet. Jesus drar til Himmelen.

40 DAGER
På den 40.dagen etter 1.påskedag drog Jesus tilbake til Himmelen. I Apostlenes gjerninger 1,8-11 skriver Lukas om hva som skjedde. ”Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Da Jesus hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky skjulte ham for øynene deres.Da de stod og stirret opp mot himmelen og så etter ham idet han drog bort, stod med ett to menn i hvite klær foran demog sa: Galileere, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.”
Jesus hadde etter oppstandelsen gått sammen med disiplene i 40 dager. Han hadde samlet dem på Galilea-fjellet og gitt dem Misjonsbefalingen (Matteus 28). En gang hadde han samlet omkring 500 som fikk oppleve at Jesus var oppstått (1.Kor.15,6). Og så til slutt samlet han de 11 disiplene på Oljeberget til avskjed.

Kristi Himmelfartsdag

HELT KONGE-DAG
Helt siden 300-tallet har kristne feiret denne dagen. Slik de siste 40 dagene før påske er en fastetid, slik er den 40.dagen etter påske en gledesdag. Fokuset flyttes fra påskehendelsene og fram mot pinsen – Den Hellige Ånds komme. Jesus snakker om DHÅ og kraften fra det høye på Himmelfartsdagen. Jesus – Himmelkongen gir den kongelige misjonsbefaling om å være hans vitner like til jordens ender. Misjonsbefalingen i Matteus skjedde noen dager før Himmelfartsdagen. På Kristi Himmelfartsdag vendes blikket samtidig oppover (Himmelen), utover (misjon), og framover (Jesu gjenkomst).

JA, KOR BLEI AN AV?
Vi sier at Jesus er i Himmelen. Den usynlige virkelighet hvor Gud bor. ”Sitter ved Guds høyre hånd, og går i forbønn for oss” står det i Romerne 8,34. Jesus har brukt de 2000 siste årene på å gjøre i stand Himmelen for oss og å be for oss. Be om at vi ikke
må gå fortapt, men bli frelst hjem. Himmelen – nå ca 2000 års bygging av snekkersønnen Jesus. Noe å glede seg til!

 

.