Eigersund Kirkelige Fellesråd

Kirke-skole

Aktiviteter

Alle elevene fra 2. trinn i Eigersund har fått invitasjon til å bli med på påskevandring i kirken. 

Det er kateketen, organisten og trosopplæreren som tar barna med på påskevandring i kirken.

Gjennom fortelling, sang og drama opplever barna den kristne påsken. De står i rekke med palmegrener og synger "Hosianna, Davids Sønn." De spiser sammen et påskemåltid, som består av deilig, nybakt brød. Barna står samlet rundt et bord med et lys som slukkes i forbindelse med den triste langfredagen. Etterpå blir alteret tildekket av en mørk duk. Og det hele slutter med at vi pynter alteret med blomster, og feirer at Jesus lever.

Til slutt samles alle barna foran alteret i kirken, tar hverandre i hendene og synger: "Deg være ære, Herre over dødens makt, evig skal døden være Kristus underlagt." Påskevandringen er både gripende og vakker. Vårt håp er at kunnskapen om hva påsken er, skal huskes gjennom denne opplevelsen.


Langfredagens alvor markeres ved at lyset slukkes

 

.