Eigersund Kirkelige Fellesråd

Diakoni-misjon

Aktiviteter

Kirkeskyss

Til gudstjenestene i Eigerøy og Helleland er det mulighet å få kirkeskyss.

Vi vil takke alle som stiller opp for å bringe andre til gudstjenestene. Samtidig oppfordrer vi flere til å være frimodig med å benytte seg av muligheten for kirkeskyss. Ikke føl at du bryr noen unødvendig med å spørre etter skyss. 

HELLELAND KIRKE - tlf. 51 49 21 13 Ring søndager kl 09.00-09.30
EIGERØY ARBEIDSKIRKE - tlf. 476 13 289 Ring søndager kl 09.30-09.45
(eller 75-90 min. før gudstjenesten starter)
EGERSUND KIRKE - har ikke tilbud om kirkeskyssNoe midt i mellom dette vil være mer enn godt nok som kirkeskyss!