Eigersund Kirkelige Fellesråd

Ressurser

Aktiviteter

Av: Svein Anton Hansen

Pinsen - Den Hellige Ånd sin høytid. Kanskje den kristne høytiden det er vanskeligst å få tak på, å skjønne. Så leser vi i Bibelen om at disiplene fikk ”tunger liksom av ild” på hodene. ”Da ble de alle fylt av Den hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tungemål…” (Apo.gjerninger 2). Dette virket så spesielt at mange trodde disiplene hadde tatt seg en dram eller to eller tre (v.13). Hva skjedde og hva skjer når et menneske taler i tunger? Tungetale omtales kun få ganger i Bibelen. Det vi leser om på pinsedagen er egentlig ikke tungetale. Disiplene opplevde et språkunder – de snakket plutselig andre forståelige språk. Hadde det vært nordmenn til stede den dagen, ville du kanskje ha hørt Peter tale på rogalandsk eller trøndersk. Taler noen derimot i tunger, så er det på et uforståelig språk som må tydes (1. Kor.brev 14,2). På pinsedag kom det en sterk vind og det viste seg ildtunger på disiplenes hoder. Når noen taler i tunger i dag er det verken vind eller ild. Bibelen taler om to bruk av tungetalen. En i det personlige bønneliv. Flere kristen har den. Den som ber bruker ord han selv ikke forstår, men blir oppbygd av det. Skal tungetalen brukes i et møte, en gudstjeneste, så skal den tolkes (v.27-28). Hvis ingen kan oversette budskapet, så blir det bare som overskriften – intetsigende ord.

”Heller fem forståelige ord enn ti tusen ord med tunger”
Hvor viktig er tungetalen? Sikkert veldig berikende i en kristens personlige bønneliv. Paulus selv bad mer i tunger enn de fleste andre (v.18). På møter – mindre viktig enn mange tror. I Korint hadde interessen for tungetale gått i taket. Paulus måtte mane til nøkternhet og dempe interessen for denne nådegaven. (v.19). For viktigere enn tusenvis av uforståelige ord, var det å tale forståelig slik at andre kunne bli oppbygd.

Søk nådegavene!
Jeg har gått i kristne forsamlinger i ca. 30 år. Ingen av de forsamlinger jeg har vært med i og besøkt sliter med Korint sitt problem – for mye tungetale. Tvert imot! Her trengs ingen ”begrensninger”. Heller en oppfordring om å be om å få tungetale til det personlige bønneliv og til bruk i forsamlingen. Oppfordre gjerne presten/ pastoren/ forsamlingslederen eller de som arrangerer møte på bedehuset å forkynne om tungetale og de andre nådegavene. Ha en åndsfylt pinse!


                                      Den Hellige Ånd framstilles ofte som en due

 

.