Eigersund Kirkelige Fellesråd

Misjon og vennskapsmenighet

Aktiviteter

Jesus sa: "Gå ut i all verden og forkynn evangeliet..."
(Matteus 28,18-20)

Kallet til å dele budskapet om Jesus gjelder alle kristne og alle kirker i hele verden.
I Norge har vi en over 160-års tradisjon for å drive misjonsarbeid.
Siden Misjonsselskapet (NMS) ble opprettet i 1842, har det blitt sendt ut flere tusen misjonærer fra Norge.

Flere misjonsorganisasjoner (se "lenker") sender ut misjonærer. 6 av organisasjonene har inngått en samarbeidsavtale med Den Norske Kirke. Det betyr at en menighet kan ta ansvar for å samle inn penger til misjonærer og/ eller konkrete prosjekter.
Samarbeidsråd for misjon og menighet (SMM) er blitt opprettet.
Den Norske Kirke samarbeider med følgende 6 misjonsorganisasjoner gjennom SMM:

  • Areopagos
  • Den Norske Israelsmisjon
  • Det Norske Misjonsselskap
  • Misjonsalliansen
  • Normisjon
  • Tibetmisjonen

Se Ressurser/ lenker for å bli bedre kjent med de ulike organisajonene.