Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktiviteter

GRAVFERD

"Sorgen og gleden de vandrer til hopes" heter det i en gammel salme. Og ingen dager er vel sorgen tyngre enn begravelsesdagen. Kirken ønsker å være med å lage en god og verdig ramme rundt denne dagen. Avtale om dato og sted for gravferd gjøres med begravelsesbyrået. Begravelsesbyrået holder den videre kontakten med kirkeverge og prest. Les mer om gravferd.Kirkegårder i Eigersund

 Egersund gravlund
 
 Rundevollsveien 33, 4370 Egersund

PARKERING:
ved Samfundets skole, Sokndalsveien 53

 Det er også kirkegård ved Helleland kirke.


 For alle kirkegårder er det "Kirkegårdsvedtekter".  Disse er lokale  tilpassinger for driften ved kirkegårdene. Ellers gjelder lov om  Kirkegårder,  kremasjon og gravferd av 7. juni 1996 og Forskrifter til lov  om kirkegårder,  kremasjon og gravferd av 10. januar 1997.

 Vedtekter for kirkegårdene (laste ned)