Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktiviteter

BRYLLUP

"Den største dagen i livet!" Slik tenker nok de fleste om bryllupsdagen.

Bryllup er i utgangspunktet en offentlig og samfunnsmessig ordning mer enn en kirkelig handling. Men mange velger kirkebryllup ut fra tradisjoner, en høytidelig ramme rundt dagen samt at mange ønsker Guds velsignelse over ekteskapet. Gud har innstiftet ekteskapet som ramme for samlivet mellom to mennesker.  

Avtale om tid og sted for vigsel gjøres med kirkekontoret. I utgangspunktet er alle lørdager mulige. For bryllup andre dager gjøres særskilte avtaler. Siden de fleste velger bryllup i perioden mai-september, med ekstra "trykk" på sommeren, så ta kontakt med kirkekontoret i god tid på tlf. 51 46 33 30. 

elen og roger1.jpgFor mer informasjon om vigsel i Den Norske Kirke.

For mer informasjon om "papirarbeid" i forbindelse med vigsel.

VIGSELSSTEDER i Eigersund

KIRKER: Alle 4 kirkene i Eigersund kan brukes til vigsel (Egersund kirke, Bakkebø kirke, Eigerøy arbeidskirke og Helleland kirke).

UTENDØRS: I tillegg har også Stavanger biskop godkjent at både Vannbassengan og Skadbergsanden kan brukes til vigselessteder.

Når det gjelder utendørsvigsel, så gjør vi oppmersom på:

- at det kan være lokale forhold som gjør at brudeparet må foreta bestilling/reservasjon av stedet også hos andre enn kirkekontoret.

- at det i utgangspunktet kun er prest som er med ved utendørs vigsler.

- at kirken ikke kan stille med utstyr som følger med utendørs vigsler (lydanlegg, musikkutstyr, alter, lys, kors, stoler, etc). 

 

.