Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktiviteter

Avtale om dåp 

Kontakt kirkekontoret, 51 46 33 30. Da avtales tid og sted for dåp samt tid for dåpssamtale med prest. Dåpssamtalen legges opp som gruppesamtale tirsdager kl 14-15.

Der vil presten si noe om hva dåp er, samt at praktiske ting knyttet til dåpen i selve gudstjensten avklares.  
Alle nyfødte i Eigersund kommune hvor minimum en av foreldrene er medlemmer i Den Norske Kirke, vil få et brev fra kirkekontoret med dåpsinformasjon.  

Digital dåpspåmelding

Dåpsdato - se gudstjenstelistene for den aktuelle menighet. (Egersund, Eigerøy, Helleland/ Gudstjenester). 
NB! For Egersund kirke er dåp mulig i alle gudstjenester, men når det er nattverd så har vi maks 3 barn til dåp. På gudstjenester uten nattverd har vi max 6-7 barn til dåp. For Bakkebø, Eigerøy og Helleland kirker samt Hellvik bedehus er dåp mulig i de aller fleste gudstjenestene. 

Hvorfor døpe? 
Velkommen til dåp!   * 
Gode grunner til dåp!   
Hvem er døpt i Eigersund siste året?   * film om dåp

Matteus 28,16-20: "Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Hva er dåp og hva får vi i dåpen?
Misjonsbefalingen er også en dåpsbefaling. Og siden Jesu tid har den kristne kirke døpt.
Som en luthersk kirke tror og bekjenner vi at alle mennesker er født med en grunnskade i oss som vi kaller arvesynd. Derfor trenger vi å frelses inn i Guds Rike.

Vi tror og bekjenner at Gud tar imot oss i dåpen og lar oss bli hans barn. Dåpen og Guds Ord har den kraften å "gjenføde et menneske" (Joh.evang.3,5; Titus 3,5).
Dåpen og nattverden kalles for "sakramenter".

Tro og dåp hører sammen. Eigersund-menighetene har ulike trosopplæringstiltak for de døpte barna. 

dåp bilde.jpg

Dåp i Bakkebø kirke. Foto: Svein Anton Hansen


Utlån av dåpskjole

Kirkekontoret låner ut dåpskjoler gratis. Vi har 2 til utlån, 1 kortermet og 1 langermet. Det følger ikke dåpslue eller fargebånd med. Ta kontakt med kirkekontoret (51 46 33 30) for lån av dåpskjole.

dåpskjole kortermet.jpg dåpskjole langermet.jpg