Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktiviteter

Avtale om dåp 

dåp av steffen - bakkebø.jpgKontakt kirkekontoret, 51 46 33 30. Da avtales tid og sted for dåp samt tid for dåpssamtale med prest. Dåpssamtalen legges opp som gruppesamtale tirsdager kl 14-15.

Der vil presten si noe om hva dåp er, samt at praktiske ting knyttet til dåpen i selve gudstjensten avklares.  

Digital dåpspåmelding

Dåpsdato - se gudstjenstelistene for den aktuelle menighet. (Egersund, Eigerøy, Helleland/ Gudstjenester). 

NB! For Egersund kirke er dåp mulig i alle gudstjenester, men når det er nattverd så har vi maks 3 barn til dåp. På gudstjenester uten nattverd har vi max 6-7 barn til dåp. For Bakkebø, Eigerøy og Helleland kirker samt Hellvik bedehus er dåp mulig i de aller fleste gudstjenestene. 

Hvorfor døpe? 

Velkommen til dåp!   

Gode grunner til dåp!   

Hvem er døpt i Eigersund siste året? 

Matteus 28,16-20: "Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Hva er dåp og hva får vi i dåpen?
Misjonsbefalingen er også en dåpsbefaling. Og siden Jesu tid har den kristne kirke døpt.
Som en luthersk kirke tror og bekjenner vi at alle mennesker er født med en grunnskade i oss som vi kaller arvesynd. Derfor trenger vi å frelses inn i Guds Rike.

Vi tror og bekjenner at Gud tar imot oss i dåpen og lar oss bli hans barn. Dåpen og Guds Ord har den kraften å "gjenføde et menneske" (Joh.evang.3,5; Titus 3,5).
Dåpen og nattverden kalles for "sakramenter".

Tro og dåp hører sammen. Eigersund-menighetene har ulike trosopplæringstiltak for de døpte barna. 

18511-nr8687-©fotohusetivarbarane.jpg

Dåp i Egersund kirke. 


Utlån av dåpskjole

Kirkekontoret låner ut dåpskjoler gratis. Vi har 2 til utlån, 1 kortermet og 1 langermet. Det følger ikke dåpslue eller fargebånd med. Ta kontakt med kirkekontoret (51 46 33 30) for lån av dåpskjole.

bilder dåp.jpg

 

.