Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter

 

Gudstjenester i Egersund kirke 

- oktober, november, desember -


Om muligheten for dåp

Gudstjenester i Hellvik bedehus, Bakkebø kirke og G2 i Misjonhuset 

 

Dato, kl.  7. oktober kl. 11:00    
Dåp, nattverd   ----- 
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Menighetsarbeidet
Andre innslag  Gullkonfirmanter 
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  20. søndag i treenighetstiden

 

Dato, kl.  14. oktober kl. 11:00     
Dåp, nattverd   Dåp og nattverd m/intinksjon
Prest  Georg Reistad 
Offerformål  Misjon uten grenser
Andre innslag  -----
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  21. søndag i treenighetstiden

 

Dato, kl.  21. oktober kl. 11:00     
Dåp, nattverd   -----
Gudstjenesteleder  Per Arne Sandvold
Offerformål  TV-aksjonen, Kirkens bymisjon
Andre innslag  -----
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  22. søndag i treenighetstiden


Dato, kl.  Lørdag 27. oktober kl. 12:00
Dåp, nattverd   Dåpsgudstjeneste
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  -----
Andre innslag

 -----

Kirkekaffe  Nei
Søndag i kirkeåret  -----

 

Dato, kl.  Søndag 28. oktober kl. 11:00
Dåp, nattverd   Nattverd, ikke dåp 
Prest  Martin Kolstad 
Offerformål  Menighetsarbeidet
Andre innslag  -----
Kirkekaffe  Kirkekaffe 
Søndag i kirkeåret  Bots- og bønnedag 


Gudstjeneste i Hellvik bedehus den 28. oktober
 

 


 

Dato, kl.  4. november kl. 11:00
Dåp, nattverd   Dåp
Prest  Georg Reistad
Offerformål  Menighetsarbeidet 
Andre innslag  -----
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  Allehelgensdag 

 

Dato, kl.  11. november kl. 11:00     
Dåp, nattverd   Dåp
Prest  Yngvar Nilsen
Offerformål  Stefanusalliansen 
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret

 25. søndag i treenighetstiden 


Gudstjeneste i Misjonshuset 11. november

Gudstjeneste i Bakkebø kirke 18. november 


Dato, kl.

 25. november kl. 11:00

Dåp, nattverd   -----
Prest
 Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Menighetsarbeidet
Andre innslag  -----
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret

 Kristi kongedag


Gudstjeneste i Hellvik bedehus 25. november

 


  

Dato, kl.  2. desember kl. 11:00   
Dåp, nattverd   Dåp 
Prest

 Ingun Stokstad Barane  

Offerformål  Misjonsprosjektet
Andre innslag  -----
Kirkekaffe  -----
Søndag i kirkeåret  1. søndag i advent 

 

Dato, kl.

 9. desember kl. 19:00 
 Lysmesse 

Dåp, nattverd   Ikke dåp, nattverd
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Menighetsarbeidet 
Andre innslag  -----
Kirkekaffe  -----
Søndag i kirkeåret  2. søndag i advent 

 

Gudstjeneste i Bakkebø kirke og Hellvik bedehus den 16. desember.

 

Dato, kl.  24. desember 15:00 og 16:30  
Dåp, nattverd   ----
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Kirkens Nødhjelp 
Andre innslag  -----
Kirkekaffe  Nei 
Søndag i kirkeåret  Julaften 

 

Gudstjeneste i Bakkebø kirke og Hellvik bedehus den 24. desember.

 

Dato, kl.  25. desember kl. 11:00
 Høytidsgudstjeneste    
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp 
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  Det norske misjonsselskap
Andre innslag  -----
Kirkekaffe  ----- 
Søndag i kirkeåret  1. juledag

 

Dato, kl.  31. desember kl. 22:30   
Dåp, nattverd   -----
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  -----
Andre innslag  -----
Kirkekaffe  Nei 
Søndag i kirkeåret  Nyttårsaften