Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter


Gudstjenester Egersund kirke 

- januar, februar, mars -


Om muligheten for dåp

Gudstjenester Hellvik Bedehus, Bakkebø kirke og G2 i Misjonhuset

 

Dato, kl.  7. januar kl. 11:00
Dåp, nattverd 

 Nattverd

Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål

 Menigheten

Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  Kristi åpenbaringsdag

 

 

 

 

 

 
 

Dato, kl.  14. januar kl. 11:00   
Dåp, nattverd   Dåp
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  Normisjon
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  2. søndag i åpenbaringstiden

 

 

 

 

 

 
 

Dato, kl.  21. januar kl. 11:00    
Dåp, nattverd   Dåp
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  3. søndag i åpenbaringstiden

 

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.  28. januar kl. 11:00 
Dåp, nattverd   Nattverd med intinksjon
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Misjonsprosjektet
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  Såmannssøndag

 

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.  4. februar kl. 11:00  
Dåp, nattverd   Dåp
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål

 Bibelselskapets bibelmisjon

Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  Kristi forklarelsesdag

 

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.

 11. februar kl. 11:00

Dåp, nattverd   Nattverd
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Kirkeringen
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  Fastelavnssøndag

 

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.  18. februar kl. 11:00
Dåp, nattverd   Dåp, nattverd med intinksjon
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  1. søndag i fastetiden

 

 

 

 

 

   
 

Dato, kl.  25. februar kl. 11:00
Dåp, nattverd 

 Dåp, ikke nattverd

Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Menigheten 
Andre innslag

 Utdeling 6-årsbok

Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  2. søndag i fastetiden

 

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.  4. mars kl. 11:00    
Dåp, nattverd   Nattverd
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  Norsk Gideon, Jæren avd.
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  3. søndag i fastetiden

 

 

 

 

 

   
 

Dato, kl.  11. mars kl. 11:00
Dåp, nattverd   Ikke nattverd og dåp
Gudstjenesteleder  Per Arne Sandvold
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  4. søndag i fastetiden

 

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.  18. mars kl. 19:00
 Tomasmesse 
     
Dåp, nattverd   Nattverd med intinksjon, ikke dåp 
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Ungdomsforeningen VÅR
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  Maria budskapsdag

 

 

 

 

 

  


Dato, kl.  25. mars kl. 11:00
Dåp, nattverd 

 Ikke nattverd

Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Kirkens nødhjelps fasteaksjon
Andre innslag  
Kirkekaffe   
Søndag i kirkeåret  Palmesøndag 

 

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.  30. mars kl. 11:00     
Dåp, nattverd   
Prest  Kåre Erling Mjølhus 
Offerformål  
Andre innslag   
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  Langfredag