Eigersund Kirkelige Fellesråd

Kontor og ansatte

Aktiviteter

Kontor for Egersund menighet

dsc_0102.jpgDamsgårdsgt 4A 
Telefon: 51 46 33 30

Mandag 09:00 - 14:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag 09:00 - 14:00
Torsdag 09:00 - 14:00
Fredag 09:00 - 14:00

 

Kontortider

Prest Tirsdag og fredag kl. 09:30 - 11:00
Diakon Send mail for avtale til sirij@ekf.no
Kateket Send mail for avtale til ck@ekf.no
Kantor Send mail for avtale til muzzomaniac@gmail.com
Trosopplærer Send mail for avtale til ash@ekf.no
Kirkeverge Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00
Kontorsekretærene  Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00


Ansatte   Tlf: Kontor Tlf: Privat
       
Daglig leder Karen Johanne Hansen 988 84 060 ---------------
Sokneprest Ingun Stokstad Barane 408 21 786 926 63 431
Prost Kåre Erling Mjølhus 408 21 783 901 62 368
Prest Martin Kolstad 408 21 784  922 92 198
       
Diakonarbeider  Siri Johannessen 408 21 787  
Kantor Zbigniew Zuchowicz  408 21 785 969 19 140
Kateket  Christiane Krahner 408 21 788  
Trosopplærer Astri Svanes Haug   408 21 782  
       
Klokker Arild Stein Thorsen      
Kirketjenere Thorild Egge & Torunn Djuve                        

 


 Følgende har sitt hovedvirke
knyttet til Egersund menighet

karen hansen portrett2.jpg

Karen Johanne Hansen, daglig leder
kjh@ekf.no 988 84 060

Bli kjent med Karen Johanne


 ingun s barane portrett2.jpg 

Ingun Stokstad Barane, sokneprest
ingunsb@ekf.no - 408 21 786

Bli kjent med Ingun
 

kåre erling mjølhus - snipp.jpg

Kåre Erling Mjølhus, prost
kem@ekf.no 408 21 783

Bli kjent med Kåre Erling
 

zbigniew zuchowicz2.jpg

Zbigniew Zuchowicz, kantor
muzzomaniac@gmail.com - 969 19 140

Bli kjent med Zbigniew

 
siri jorunn johannessen.jpg

Siri Jorunn Johannessen, diakonarbeider
sirij@ekf.no 408 21 787

Bli kjent med Siri Jorunn

 

christiane krahner.jpg

Christiane Krahner, fungerende kateket
ck@ekf.no - 408 21 788

Bli kjent med Christiane


  arild sten thorsen2.jpg

Arild Stein Thorsen, klokker

Bli kjent med Arild Stein


 thorild egge.jpg

Torhild Egge, kirketjener 

Bli kjent med Torhild
 

torunn djuve.jpg

Torunn Djuve, kirketjener

Bli kjent med Torunn


Alle ansatte på kirkekontoret

 

.