Eigersund Kirkelige Fellesråd

Kontor og ansatte

Aktiviteter

Kontor for Egersund menighet

Damsgårdsgt 4A 
Telefon: 51 46 33 30

Mandag     09:00 - 14:00
Tirsdag     10:00 - 14:00
Onsdag    09:00 - 14:00
Torsdag   09:00 - 14:00 + ettermiddag etter avtale
Fredag     09:00 - 14:00 
 

Kontortider:

Prest:        Tirsdag og Fredag   Kl. 09:30 - 11:00
                 Torsdag: Ettermiddag etter avtale

Diakon:      Send mail for avtale til sirij@ekf.no

Kateket:     XX

Kantor:      Send mail for avtale til muzzomaniac@gmail.com

Trosopplærer: Send mail for avtale til ck@ekf.no

Kirkeverge: Mandag - fredag    kl. 09:00-14:00

Kontorsekretærene: Kl. 09:00 - 14:00
 

Ansatte:                                      Tlf: kontor    Tlf: privat

Daglig leder:   Karen Johanne Hansen  51 46 33 32       988 84 060  
Sokneprest:   Ingun Stokstad Barane   51 46 33 36       926 63 431
Prost:            Kåre Erling Mjølhus          51 46 33 33       901 62 368

Sokneprest:    Martin Kolstad                 51 46 33 34       922 92 198

Diakonmedarbeider: Siri Johannessen                 51 46 33 35
Kantor:                    Zbigniew Zuchowicz             969 19 140
Kateket:                  XX                                    51 46 33 42    
Trosopplærer:          Christiane Krahner               51 46 33 38
Menighetspedagog:   Astri Svanes Haug              51 46 33 42
Klokker:                   Arild Stein Thorsen                                      
Kirketjenere:            Thorild Egge og Torunn Djuve                      
 


 Følgende har sitt hovedvirke
knyttet til Egersund menighet:
 

karen hansen portrett.jpg

Karen Johanne Hansen, daglig leder
kjh@ekf.no - 51 46 33 32

Bli kjent med Karen Johanne 


 ingun s barane portrett.jpg 

Ingun Stokstad Barane, sokneprest
ingunsb@ekf.no 51 46 33 36

Bli kjent med Ingun
 

kåre erling mjølhus2.jpg

Kåre Erling Mjølhus, prost
kem@ekf.no - 51 46 33 33

Bli kjent med Kåre Erling
 

zbigniew zuchowicz web.jpg

Zbigniew Zuchowicz, kantor
muzzomaniac@gmail.com - 9691 9140

Bli kjent med Zbigniew

 
siri jorunn johannessen, web2.jpg

Siri Jorunn Johannessen, diakon
sirij@ekf.no - 51 46 33 37

Bli kjent med Siri Jorunn 

 

kristiane krahner web.jpg

Christiane Krahner, trosopplærer
ck@ekf.no - 51 46 33 38

Bli kjent med Christiane


  arild sten thorsen.jpg

Arild Stein Thorsen, klokker

Bli kjent med Arild Stein


 

Torhild Egge, kirketjener 

Bli kjent med Torhild
 

torunn djuve.jpg

Torunn Djuve, kirketjener

Bli kjent med Torunn


Alle ansatte på kirkekontoret