Eigersund Kirkelige Fellesråd

Barn og ungdom

Aktiviteter

Tekst og foto: Svein Anton Hansen

Blir kjent med Bibel og kirken

Hver samling varer 1 time, og starter med at dåpslyset tennes. Så synger vi sammen og har en bibelfortelling. På hver samling snakkes det om og forklares hva dåpen er for noe. Litt tid til lek blir det også. Mens barna spiser frukt leser vi fra boken ”Tre i et tre” som barna får på oppstartgudstjenesten.

Døpe og lære!

Egersund menighet døper hvert år ca 120-130 barn. Menigheten har i flere år jobbet med å få større oppslutning om sin dåpsskole. I fjor hadde de en flott økning. Menigheten og Trosopplæringsutvalget prøver også å tenke høyt og alternativt omkring dåpsopplæringen.

- Byen har flere bedehus som driver kristent barnearbeid. Slik sett skjer det dåpsopplæring andre steder også. Samtidig håper vi enda flere familier ser verdien av å sende barna sine på dåpsskolen til kirken, sier damene som i noen år har planlagt og drevet Dåpsskolen.

Hva håper dere at barna skal sitte igjen med?

- At barna er glade for å være døpte og at de er Guds barn. At de skal ønske å vite mer om hva det vil si å lære Jesus bedre å kjenne, kommer det kjapt fra Halldis Sandvik og Marit Holte Bøe.

- Vi ser på dåpsskolen som en hjelp til foreldrene å lære barna å kjenne bibelfortellingene. Både menighet, foreldre og faddere har ansvar for å lære barna å bli hos Jesus når de vokser opp, bruke nattverden og Bibelen.

Marit blar fram salmen ”Det skjer et under i verden”. – Jeg liker så godt vers 3 og 4. Her uttrykkes det kristne mysterium som skjer i dåpen:

”Det skjer et under i kirken, større enn verden vet.

Barnet får del i Guds Rike, svøpt i hans kjærlighet.

Det skjer et under i dåpen, her skapes liv av ord.

Barnet er størst i Guds Rike, skjønt det er minst på jord.”

Dåpsskolen sender ut invitasjon til alle døpte 6-åringer som bor i Egersund menighet. Så er det bare å melde seg på til kirkekontoret. 

Halldis Sandvik, Anja Tingbø Omdal og Marit Holte Bøe finner gode fortellinger til dåpsskolen i Egersund.
Halldis Sandvik, Anja Tingbø Omdal og Marit Holte Bøe finner gode fortellinger til dåpsskolen i Egersund.