Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter


Gudstjenester

Bakkebø kirke, Hellvik bedehus og Egersund misjonshus

- Høsten 2017 -


Mulighet for dåp


Bakkebø Kirke

 


Dato, kl.  22. oktober kl. 11:00     
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp.
Prest  Fred Lyder Klungland 
Offerformål  TV-aksjonen
Andre innslag  4-åringer bok 
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret

 20. søndag i treenighetstiden

 
 

 

Dato, kl.  17. desember kl. 11:00    
Dåp, nattverd 

 Dåp

Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  Menigheten 
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret

 3. søndag i adventstiden

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.  24. desember kl. 14:00
Dåp, nattverd   ----
Prest  Martin Kolstad 
Offerformål  Kirkens Nødhjelp 
Andre innslag  
Kirkekaffe  Nei
Søndag i kirkeåret

 Julaften


  


 

Hellvik Bedehus

hellvik bedehus web.jpg
 

Dato, kl.  20. august kl. 10:30    
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp 
Prest  Vikar 
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  11. søndag i treenighetstiden

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.  17. september kl. 10:30    
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp 
Prest og kateket  Martin Kolstad
Offerformål  Misjonsprosjektet
Andre innslag  Per Ivar Johansen fra NMS 
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  15. søndag i treenighetstiden

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.  22. oktober kl. 10:30
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp
Prest  Kåre Erling Mjølhus 
Offerformål  Menigheten
Andre innslag   
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  20. søndag i treenighetstiden

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.  12. november kl. 10:30
Dåp, nattverd 

 Mulighet for dåp

Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  23. søndag i treenighetstiden

 

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.  17. desember kl. 17:00   
Dåp, nattverd   Lysmesse
Prest  Vikar
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  3. søndag i adventstiden

 

 

 

 

 
 

 

Dato, kl.  24. desember kl. 16:00
Dåp, nattverd   ---
Prest  Vikar
Offerformål  Kirkens Nødhjelp
Andre innslag  
Kirkekaffe  Nei
Søndag i kirkeåret  Julaften

 

 

 

 

  


 


 

Egersund Misjonshus

misjonshuset.jpg

G2-gudstjenester

Dato, kl.  1. oktober kl. 17:00    
Dåp, nattverd   
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  
Andre innslag   
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  17. søndag i treenighetstiden

 

 

 

 

  

 

Dato, kl.  5. november kl. 17:00     
Dåp, nattverd   
Prest  
Offerformål  
Andre innslag   
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  Allehelgensdag 

 

 

 

 

 

 

 

.