Eigersund Kirkelige Fellesråd

Menighetsrådet

Aktiviteter

Helleland menighetsråd for 2015-2019:

helleland menighetsråd 2016-2019 web.jpg
Helleland menighetsråd, fra venstre: Norleiv Gudmestad, Torunn Birkeland (1.vara), Karl Inge Hyggen, Kari Johanne Melhus (leder), Bjørn Kåre Grude (kasserer), Janne Synnøve S.Søyland, Per Østebø (nestleder) og Martin Kolstad (sokneprest)
Foto: Svein Anton Hansen 

Møteplan våren-17: 15.februar, 29.mars, 7.juni

Menighetens årsmelding og årsregnskap for 2016

Møteprotokoller de 2 siste årene 
 

Menighetsrådets oppgaver:

Helleland menighetsråd arbeider med følgende saker fast i løpet av et år:
- gudstjenestelister, - offerformål på gudstjenestene, - budsjett, - regnskap, 
- årsmelding
I tillegg kommer ofte følgende saker opp: - Kirkestuen, - gudstjenesteliturgi, - trosopplæringsplaner, - diakoniplaner, - menighetsrådsvalg (hvert fjerde år),
- misjonsprosjekt, - rekruttering av frivillige, - visjonsdokumenter (kirken, bispedømmet)
 


Menighetsrådet konstituerte seg 21.oktober-15:

Faste medlemmer valgt for 4 år:

Kari Johanne Melhus       leder - k-melhus@frisurf.no
Per Østebø                  nestleder                    
Bjørn Kåre Grude         Kasserer 
Norleiv Gudmestad          
Janne Synnøve S.Søyland 
Karl Inge Hyggen        
Martin Kolstad             sokneprest 
xx                             sekretær

Varamedlemmer valgt for 4 år:
Torunn Birkeland         1.vara
Grete Sleveland          2.vara

Representanter i Eigersund Kirkelige Fellesråd:
Faste repr.:     Bjørn Kåre Grunde
                     Kari Johanne Melus                      
Vararepr.:       Janne Synnøve Søyland (1.) og Per Østebø (2.)
                     

Diakoniutvalget:

Faste repr.:       Siri Johannessen - diakonmedarbeider
                      Torunn Birkeland
                      Norleiv Gudmestad (menighetsrådstes repres.)
                       
Vararepr.:         Marianne Thodal Sleveland


Salmeutvalget:


Ingeborg Sandstøl, Marta Een Lauvaas, Oddny Sandstøl Frisk og Åse Kjosavik Gudmestad

Menighetsrådets Kontakter:
Janne Synnøve Søyland    Kirkens Nødhjelp
Bjørn Kåre Grude            Dåpsopplærings-opplegget
Kari Johanne Melhus        Bibelselskapet
Thor Bernhard Sagland    Sang & musikk-koordinator
Torunn Birkeland             Barnetrimmens samlingsstunder
Karl Inge Hyggen            Bygdadagen
Norleiv Gudmestad          Menighetens misjonsprosjekt
Norleiv Gudmestad          TV-aksjonen
Oddny Sandstøl Frisk       Red.kom. for "Hedlandsbuen" 
Kari Johanne Melhus        Redaksjonskomiteen Menighetsbladet i Dalane Tidende