Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter


Gudstjenester i Eigerøy arbeidskirke 

- juli, august og september -arbeidskirka, web.jpg


For kirkeskyss ring 476 13 289 søndag 75 - 90 min. før gudstjenesten starter.

JULI - ikke gudstjenester i Eigerøy arbeidskirke.


 

Dato, kl.

 Søndag 19. august kl. 11:00

Dåp, nattverd 

 

Prest

 Martin Kolstad

Offerformål

 

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 

Søndag i kirkeåret

 13. søndag i trenighetstiden

 

Dato, kl.  Søndag 2. september
Dåp, nattverd   
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  15. søndag i treenighetstiden

 

Dato, kl.  Søndag 23. september 
Dåp, nattverd   
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  
Andre innslag  
kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  18. søndag i treenighetstiden