Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter

Gudstjenester Eigerøy arbeidskirke 
- April, Mai og Juni - 


arbeidskirka, web.jpg

For kirkeskyss ring 476 13 289 søndag kl. 09:30 - 09:45 (75-90 min før gudstjenestestart) 


Dato, kl.  Søndag 2. april kl. 11:00
Dåp, nattverd   Dåp og nattverd (intinksjon) 
Prest

 Yngvar Nilsen 

Offerformål  Kirkens Nødhjelp 
Andre innslag  Søndagsskole og lekekrok
 Sang Ranveig og Marie Nesse 
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  4. søndag i fastetiden 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dato, kl.  Torsdag 13. april kl. 19:00
Dåp, nattverd   Nattverd 
Prest  Kåre Erling Mjølhus 
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  
Kirkekaffe  Kveldsmat 
Søndag i kirkeåret  Skjærtorsdag 

 

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.  Søndag 16. april kl. 11:00 
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp, nattverd 
Prest  Kåre Erling Mjølhus 
Offerformål  Menigheten 
Andre innslag  Sang Monica Mong 
Kirkekaffe  Frokost kl. 09:30 + kirkekaffe 
Søndag i kirkeåret  1. påskedag 

 

 

 

 

 

 


Dato, kl.  Søndag 30. april kl. 11:00
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp, nattverd (intinksjon)
Gudstj.leder  Arne Espeland og Dorothea Vestøl 
Offerformål  Okhaldunga (misjon) 
Andre innslag  Søndagsskole og lekekrok 
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  3. søndag i påsketiden 

 

 

 

 

 

  


Dato, kl.  Søndag 7. mai kl. 11:00
 Gudstjeneste unge voksne med tur 
Dåp, nattverd   
Prest  
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  

 

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.  Tirsdag 9. mai kl. 18:00
 Samtalegudstjeneste    
Dåp, nattverd   ------------ 
Prest  Martin Kolstad 
Offerformål  Menigheten 
Andre innslag  Konfirmantene 
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  ---- 

 

 

 

 

  

 Dato, kl.  Søndag 14. mai kl. 11:00
 Konfirmasjonsgudstjeneste 
Dåp, nattverd   ------------
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Menigheten 
Andre innslag  Ikke søndagsskole 
Kirkekaffe  Nei 
Søndag i kirkeåret  5. søndag i påsketiden 

 

 

 

 

 

  Dato, kl.  Søndag 21. mai kl. 11:00
Dåp, nattverd   Dåp og nattverd (intinksjon) 
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  Søndagsskole og lekekrok 
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  6. søndag i påsketiden 

 

 

 

 

  

 
 

Dato, kl.  Søndag 28. mai kl. 11:00
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp, nattverd 
Prest  Ingun Stokstad Barane 
Offerformål  Kirkelig Dialogsenter 
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  Søndag før pinse 

 

 

 

 

 

 
 

Dato, kl.  Søndag 4. juni kl. 11:00 
Dåp, nattverd   Dåp og nattverd (intinksjon) 
Prest  Kåre Erling Mjølhus 
Offerformål  Menigheten 
Andre innslag  Søndagsskole og lekekrok 
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  Pinsedag 

 

 

 

 

 


 

Dato, kl.

 Søndag 11. juni kl. 11:00
 Gudstjeneste unge voksen 

Dåp, nattverd   
Prest  
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  
Søndag i kirkeåret  Treenighetssøndag 

 

 

 

 

 

 


 

Dato, kl.  Søndag 18. juni kl. 11:00
Dåp, nattverd   Dåp 
Prest  Vikar 
Offerformål  Menigheten 
Andre innslag  Søndagsskole og lekekrok
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  2. søndag i treenighetstiden