Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter

 

Gudstjenester i Eigerøy arbeidskirke
- oktober, november, desember -


Eigerøy Arbeidskirke,, ingress


For kirkeskyss ring 476 13 289 søndag 75 - 90 min. før gudstjenesten starter. 

 

Dato, kl.  Søndag 8. oktober kl. 11:00
Dåp, nattverd   Dåp og nattverd
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  Okhaldhunga
Andre innslag

 Søndagsskole, sang Wenche Jess

Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret

 18. søndag i treenighetstiden

 

Dato, kl.  Søndag 22. oktober kl. 11:00
Dåp, nattverd   Nattverd
Prest  Yngvar Nilsen
Offerformål  TV-aksjonen
Andre innslag  Søndagsskole, sang Trine Sætrevik
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  20. søndag i treenighetstiden

 


 

Dato, kl.  Søndag 5. november kl. 11:00
Dåp, nattverd   Dåp og nattverd
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Menighetsarbeidet
Andre innslag  Søndagsskole, sang Monica Mong
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  Allehelgensdag


Dato, kl.  Søndag 19. november kl. 11:00 
 
Barnas kirkedag
Dåp, nattverd   Dåp og nattverd
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  
Andre innslag  Søndagsskole, sang SoulChildren
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret

 24. søndag i treenighetstiden

 


 

Dato, kl.  Søndag 3. desember kl. 11:00 
 
Lys våken  
Dåp, nattverd   Nattverd
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Menighetsarbeidet
Andre innslag  6. trinn deltar
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent

 

Dato, kl.  Søndag 10. desember kl. 18:00
 
Lysmesse 
Dåp, nattverd   
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Menighetsarbeidet
Andre innslag  Konfirmantene deltar
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  2. søndag i advent

 

Dato, kl.  Søndag 17. desember kl. 11:00
Dåp, nattverd  
Gudstjenesteleder  Arne Espeland
Offermål  Menighetsarbeidet
Andre innslag  2-årsbok
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret 3. søndag i adventst

 

Dato, kl.  Søndag 24. desember kl. 14:30 og 16:00
Dåp, nattverd   ----
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Boa Vista?/KN
Andre innslag  Sang PreSoulChildren og SoulChildren
Kirkekaffe  Pausesnacks mellom gudstjenestene
Søndag i kirkeåret  Julaften

 

Dato, kl.  Mandag 25. desember kl. 11:00
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp, nattverd
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Menighetsarbeidet
Andre innslag  Lekekrok
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret

 1. juledag