Eigersund Kirkelige Fellesråd

Frivillige

Aktiviteter

Helleland menighet har ulike tjenester å tilby for den som vil gjøre en innsats i menigheten:

- Barne-og ungdomslagsleder

- Besøkstjeneste
- Forbeder
- Forsanger
- Kirkekaffe
- Kirkeskyss
- Tekstleser i gudstjenesten
- Annet 

Last ned vår frivilligbrosjyre.

frivillige.jpg