Eigersund Kirkelige Fellesråd

Kontor og ansatte

Aktiviteter

Kontor for Eigerøy menighet

Damsgårdsgt 4 A
Telefon: 51 46 33 30

mandag   09.00 - 14.00

tirsdag    10.00 - 14.00
onsdag    09.00 - 14.00
torsdag   09.00 - 14.00 
+ ettermiddag etter avtale
fredag     09.00 - 14.00


Kontortider:

Prest
:           Tirsdag og Fredag   Kl. 09.30 - 11.00

                    Torsdag:                ettermiddag etter avtale
Kateket:       Ikke fast kontortid, send mail kateket(a)ekf.no 
Kirkeverge:   mandag - fredag    kl. 09.00 - 14.00
Kontorsekretærene: kl. 09.00-14.00


Ansatte:                                     Tlf: kontor   tlf: privat

Daglig leder: Trine Longfjeld Sætrevik 51 46 33 44    9710 4336
Sokneprest:  Martin Kolstad                   51 46 33 34    9229 2198
Prost:           Kåre Erling Mjølhus           51 46 33 33    9016 2368
Prest:           Ingun Stokstad Barane      51 46 33 36    9266 3431
Diakon:         Siri Jorunn Johannessen    51 46 33 37    9751 1685

Organist:  flere personer
Kari Vestbøstad - renholder
Alf Georg Østebrøt - diverse musikk
Miriam Stene Furuseth - Fredagsklubben
 


Eigerøy menighet har følgende ansatte:


martin kolstad portrett.jpg  
Martin Kolstad - sokneprest                      
mk@ekf.no 9229 9198

Bli kjent med Martin og hans arbeidsoppgaver          
 

trine sætrevik web.jpg  

Trine Longfjeld Sætrevik - daglig leder og trosopplærer
ts@ekf.no 9710 4336

Bli kjent med Trine 

Som daglig leder:
Som daglig leder har jeg ansvar for den daglige driften i menigheten. Og den jobben inneholder mye, både stort og smått.
Men som daglig leder er jeg først og fremst saksbehandler for menighetsrådet. En stor del av jobben min er å hjelpe rådet og menigheten med å «sette til liv» det de ønsker å få til. Delegering, organisering og oppfølging blant frivillige er en stor del av jobben min. Etter beste evne skal jeg ta vare på de frivillige, slik at de opplever seg sett, og legge til rette, slik at vi sammen kan gjøre en god innsats!    

Som trosopplærer:
Som trosopplærer har jeg et spesielt ansvar for arbeidet blant barn og unge i menigheten. Herunder går største delen av jobben ut på å forberede og gjennomføre trosopplæringstiltak, sammen med andre frivillige i menigheten. Eigerøy menighet har en lokal trosopplæringsplan som inneholder en rekke kjekke tiltak for de ulike årskull som vi inviterer til. Jobben inneholder en del administrativt arbeid, men får i stor grad også være kreativ. Målet med trosopplæring for barn og unge er å lære dem mer om kirkens tro og tradisjoner, og ikke minst gi dem gode opplevelser i kirken! Og det synes jeg er veldig kjekt å få være med på! 


siri jorunn johannessen, web2.jpg

Siri Jorunn Johannessen - diakonmedarbeider
sirij@ekf.no 

Bli kjent med Siri Jorunn og hennes arbeidsoppgaver
   

alf georg østebrøt.jpg      
Alf Georg Østebrøt - musikk og teknikk            
alf.georg.ostebrot@dabb.no

Jeg spiller på gudstjenester, øver med forsangere og spiller til solister som opptrer i gudstjenesten. Jobber med sang- og salmeoppsett for gudstjenester. Er med i Soulchildren-arbeidet der jeg hjelper til med lyd, teknisk, andakter og leker mm. Er med i kulturkomite som jobber med kulturelle innslag i gudstjenester. Jobber med drama og andre innslag i gudstjenester. Bidrar i trosopplæringsarbeidet særlig i forhold til fasegudstjenester og opplegg rundt dem. Jobber med teknisk musikk- og datautstyr. Har fokus på kirkens mål, verdier og strategi for å utvikle menigheten og nå nye.

 

miriam stene furuseth.jpg
Miriam Stene Furuseth, fredagsklubben
(i permisjon til midten av januar-17)
miriamstfu@gmail.com

Bli kjent med Miriam ... kommer


Kari Vestbøstad
, renholder

Bli kjent med Kari ... kommer