Eigersund Kirkelige Fellesråd

Kultur

Aktiviteter

Kulturkvelder i Egersund kirke, i regi av Egersund menighets kulturutvalg:
Våren-17: 
 
 

* Torsdag 2.februar kl 19.30Jostein Berglyd forteller om nazipresten Sigmund Feyling som var sokneprest i Egersund før han ble en av nazi-lederne i Norge. 
 

* Søndag 5.februar kl 19.30: Musikalsk talkshow


* Torsdag 2.mars kl 19.30: Religiøse folketoner - med fokus på folketoner fra Dalane.
Kjell Bjarne Svanæs
(tidligere kantor i Egersund menighet) holder foredrag. Folketoner framføres av ham og en sangkvartett. 


* Torsdag 6.april kl 19.30: "Luther og latter" "Førestillinga er tufta på historiske fakta, humoristiske vinklingar og musikalsk truverd. Med å bruka mykje humor, vil også publikum følgja ekstra godt med og læra om kva Luther har hatt å seia for vår kyrkje-, kultur- og språkhistorie gjennom 500 år."


*