Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Tilbake til aktiviteter

BIBELTIMER, Hellvik

08. november 2017
I høst holder Paul Odland bibeltimer om Samuel på Hellvik bedehus.

Sentrale tekster i de to bøkene i Det gamle testamentet som ber hans navn, skal gjennomgås over fire kvelder, med to timer hver gang. Paul sier at disse to bøkene er valgte nettopp fordi de rommer så mange spennende fortellinger, og fordi de er utrolig hverdagsnære og dagsaktuelle.

4. oktober 1) Innledning og 1 Sam 1 - Hanna og Elkana
  2) 1 Sam 2 og 3 - Eli og Samuel
18. oktober 3) 1 Sam 8-15 Glimt frå Saul sitt liv
  4) 1 Sam 16 David blir salvet til konge
25. oktober 5) 1 Sam 17 David og Goliat
  6) 1 Sam 18 David og Goliat
8. november  7) 2 Sam 9 David og Mefibosjet
  8) 2 Sam 11 og 12 David, Batseba og Natan 

 

 

 

 

 

 

Selv om det skal skje i Hellvik bedehus, er det åpne kvelder, og folk kan være med hvor enn de bor!

- Gjennom disse åtte timene skal vi foruten profeten Samuel selv, møte både Hanna, Elkana, Eli, Saul, Isai, David, Goliat, Mefibosjet, Batseba og Natan. Og flere med. Bibeltimene er fra 19:00 til 21:00, med kort kaffepause i midten.

samuel 2.jpg

Velkommen! 😀 

 

.