Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Velkommen til Egersund, Eigerøy og Helleland menigheteralle kirker.jpg


kolofon - 221117 red.jpg


Reformasjonen 500 år

Det ble en interessant panelsamtale i Eigerøy arbeidskirke torsdag 23. november ledet av Arnt Olav Klippenberg. Panelet bestod av: Knut Maubach, Håkon Kessel, John Mong, Trine Sætrevik og Gyrid Espeland. 

Superhelg med full kirke

Det ble stinn brakke både lørdag og søndag, da Eigerøy menighet inviterte til basar, veldedighetsløp og «Barnas kirkedag».

Mennesker er ikke til salgs!

Millioner av mennesker lever i dag som slaver på grunn av menneskehandel, elendige arbeidsvilkår eller annen form for utnytting. Flere tvinges inn i slaveri på grunn av flyktningstrøm og klimaendringer. Også i Norge lever mennesker under slavelignende forhold.

Ungdoms​gudstjeneste​

Denne​ ​høsten​ ​har​ ​Eigerøy​ ​arbeidskirke​ ​fått​ ​et​ ​nytt​ ​ungdomstilbud:​ ​Kvelds.​ ​Forrige fredag​ ​samlet​ ​ungdom​ ​seg​ ​der​ ​for​ ​å​ ​feire​ ​en​ ​gudstjeneste​ ​på​ ​deres​ ​premisser.

Kirkestue på Helleland

Kirkestuen på Helleland har vært et prosjekt med stort engasjement, som har dratt ut i tid. Det er flere grunner til dette, men arkitekten har nå kommet med to mulige forslag som kan være aktuelle for menigheten og bygda. 

Sorgen, savnet, håpet og minnene

Søndag 5. november er kirkeårets Allehelgensdag. Fra 1770 har denne markeringen vært lagt til første søndag i november. Som kirke er vi bærere av budskapet om et håp og en tro på noe godt etter livet på jorden. Dette kan være skremmnde og fjernt for noen, og en stor styrke i sorgen for andre.