Eigersund Kirkelige Fellesråd

Kirkestue

Aktiviteter

Giverkonto til Kirkestue er 3270.23.55426 (SR-bank).

I desember-13 sendte kirkekontoret ut brev til de som uforpliktende meldte seg til givertjeneste eller engangsbeløp til kirkestuen. 

I brevet skriver menighetsrådet følgende: 

Først – mange takk for at du meldte deg for å være med å støtte kirkestuen økonomisk.

Til nå har vi fått uforpliktende lovnader på månedlig givertjeneste på kr 8.300 og engangsbeløp på
ca kr 400.000. 

Dette gjør at Helleland menighetsråd nå har bestemt seg for at vi går for å bygge en kirkestue.

Hvor raskt denne kan stå klar, er ennå usikkert. Eigersund Kirkelige Fellesråd starter nå prosessen med endelige tegninger og økonomi for prosjektet samt nødvendige søknader.

Det blir fortløpende informert om framdrift i prosjektet i Menighetsbladet i Dalane Tidende og på hjemmesiden www.eigersund.kirken.no

Givertjeneste – start nå!

Men – vi ønsker ikke å sitte i ro og vente til alle nødvendige papirer er på plass. Vi ønsker å starte givertjenesten så raskt som mulig. Derfor sender vi nå ut dette brevet. Brevet er kun en oppfordring til å bli med på givertjenesten. Vi trenger dere alle, skal vi få realisert bygget! 

Konto for givertjenesten er nå klar. Kontonummer er 3270.23.55426 (SR-bank). 

Her kan du sette inn engangsbeløp og begynne på fast givertjeneste.

NB! Hver enkelt som ønsker fast givertjeneste må ordne dette med sin egen bank. 

Skulle det mot formodning vise seg at det ikke lar seg gjøre av økonomiske eller andre årsaker å realisere en kirkestue, vil alle som har betalt inn beløp få refundert pengene med renter. Derfor er det viktig at du oppgir navnet ditt under ”betalingsinformasjon” når du betaler inn, slik at vi kan spore hvem som har gitt.

Skattefradrag?!

Du vil få 27 % skattefradrag for beløp inntil kr 25.000 (fra 2016). Dette vil trekkes fra på skatten påfølgende år. Kirkekontoret vil sende inn melding om gaver slik at du vil få skattefradrag. Derfor må du huske å oppgi navnet ditt når du betaler inn engangsbeløp eller oppretter fast givertjeneste.
(27% skattefradrag på kr 25.000 blir kr 6.750).

Fortrolighet

Det vil kun være den som til enhver tid er sekretær og kasserer for menighetsrådet som har tilgang til kontoen og kan se hvem som har betalt inn. 

Skulle du lure på noe omkring givertjenesten, så ikke nøl med å ta kontakt med menighetsrådets leder eller sekretær for Helleland menighetsråd. 

”Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.” (2.Kor. 9,7) 

Kari Johanne Melhus, menighetsrådets leder (51 49 71 95) 

Stine Wium Jakobsen, sekretær (51 46 33 41)