Eigersund Kirkelige Fellesråd

Diakoni

Aktiviteter

Egersund menighet har laget en handlingsplan for å være Grønn Menighet. Denne handlingsplanen kan du laste ned her. (word)

Tekst og foto: Marit Fimland

Egersund menighet "Grønn Menighet". Der forplikter menigheten seg til å iverksette en rekke tiltak og å sette i gang en prosess der hele menigheten blir mer bevisste i sine daglige valg. Blant annet kommer du til å finne månedlige miljøtips her på kirkesidene i tida framover. Kirken på nasjonalt nivå har jobbet med miljø- og rettferdssaker i en årrekke, og blant annet kom Kirkemøtets vedtak «Forbruk og rettferd» i 1996. Men hva er poenget med grønn menighet? Vi spør miljø- og rettferdskontakt i Egersund menighet, Roger Rasmussen. Han peker på tre teologiske motiver for Grønn menighet.

1: Forvaltermotivet (1 Mos. 2,15)

Gud satte mannen i hagen for å verne og tjene den. Vekten ligger på at mennesket har fått en spesiell oppgave. Hovedutfordringen er å få mennesket til å forvalte jorden i tråd med Guds forvaltning.

2: Kjærlighets- og rettferdighetsmotivet (Luk.4, 18-19 og 10,27)

Det handler om kjærlighet til våre medmennesker. Når vi ødelegger naturen, ødelegger vi samtidig livsgrunnlaget for andre mennesker. De menneskene som i dag er hardest rammet av global oppvarming, har minst skyld i den og færrest ressurser til å gjøre noe med den. Jesus var solidarisk med dem som lider urett: «Det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, gjorde dere mot meg» (Matt 25,40). Sann kristendom leves når vi kjemper for rettferdighet, fred og fellesskap.

3: Den nye himmel på jord/ Jesu frelserverk (2 Pet.3,13)

Tidigere biskop Erling Utnem formidler i sin bok «Visst skal jorden bli ny» at det kristne håpet handler ikke om at vi skal komme til himmelen, men om at himmelske tilstander skal komme til jorden. Jesus er verdens forløser og bringer Guds rike til verden. Jesus er kommet for å frelse hele Guds skaperverk: Det skapte stønner og lengter etter forløsning (Rom. 8,18-23). Evangeliet er budskapet om Guds rike som allerede nå griper fysisk inn i verden. Det bringer med seg rettferdighet, frihet, glede og fred. Å være kristen handler om å være en del av dette rikets frembrudd, men vi skal ikke være passive og vente på at Gud handler: «Dere er jordens salt, dere er verdens lys» (Matt. 5,13-16)

Den svenske forfatteren Harry Månsus snakker i sin bok «Shalom Jord» om de tre shalom-relasjonene som rådde grunnen da verden ble skapt: mellom Gud og mennesker, mennesker i mellom, og mellom mennesker og resten av skaperverket. Alle disse relasjonene ble skadet i syndefallet, og tilsvarende handler frelsen og håpet om at de skal gjenopprettes.

Roger mener at det ikke er i samsvar med Guds ord å be for en bedre verden, uten å involvere seg i den. Bønn og handling må være ett. I Fadervår ber vi: Skje din vilje, la ditt rike komme. Shane Claiborne sier i boka si «Bli det du ber»: «Bønn handler ikke om å overtale Gud til å gjøre det vi ønsker at han skal gjøre, men å overbevise oss selv om å gjøre det Gud ønsker at vi skal gjøre.»

Egersund menighet har blitt Grønn menighet. Roger Rasmussen (v.) tar imot diplom fra Asbjørn Finnbakk fra Stavanger Bispedømme.

Hva har skjedd etter vedtaket om å bli grønn menighet?

– I vår sendte menighetsrådet et brev til stortingspolitikerne på Rogalandsbenken med oppfordring om å støtte Kirkens Nødhjelps kampanje om å stoppe internasjonal skattesnyting. Vi har også feiret Skaperverkets dag – både med pilegrimsvandring fra Ogna til Egersund kirke og med en egen gudstjeneste, og vi har feiret en gudstjeneste i friluft på forsommeren. I sommer har vi også inngått vennskapsavtale med menigheten EELK Mustamae Maarja Magdaleena i Tallinn. I tillegg har vi listen med ulike tiltak som menigheten, stab og ulike utvalg kontinuerlig arbeider med. Det dreier seg om alt fra liturgi og gudstjenesteliv til søppelhåndtering og andre praktiske tiltak. 

Hva er noen av planene framover? 

– Diakoniutvalgene i Egersund og Eigerøy menigheter har planer om en temakveld i høst. Vi kommer også til å komme med jevnlige miljøtips og «inspirasjonsdrypp» på kirkesidene. Miljøarbeid er ikke bare for ildsjeler, men for hele menigheten og lokalsamfunnet! Vi vil også oppfordre det lokale næringslivet til å tenke mer miljø: I Egersund finnes det bare en bedrift som er registrert som miljøfyrtårn (Princess på AMFI), mens i Sandnes er det 70, og der synes de det er for få…! Det er mange muligheter; det gjelder bare å se dem. 

På diplomet som menigheten fikk i fjor november fra Asbjørn Finnbakk, rådgiver i diakoni i Stavanger bispedømme, står det: – «Vi gleder oss over at Egersund menighet i Stavanger bispedømme har vedtatt å være en «Grønn menighet». Dere er med på å virkeliggjøre en visjon: Å gjøre den kristne kirken til verdens største miljøbevegelse og verdens største bevegelse for å bekjempe fattigdom». – Det er noe å strekke seg etter!

.