Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Velkommen til Egersund, Eigerøy og Helleland menigheteralle kirker.jpg


Kolofon


Nytt fra 2017

Søndag 11.03.18 hadde Egersund menighet kirkemiddag og årsmøte på Menighetssenteret. Der ble Årsmeldingen fra 2017 lagt fram. Vi bringer her noen glimt fra aktiviteten i året som har gått, i form av noen tall på aktiviteten for Egersund prestegjeld.

Skjærtorsdag 2018

Skjærtorsdag skal vi ha en spesiell kveldsgudstjeneste i Eigerøy arbeidskirke for både Eigerøy og Egersund menighet. Vi skal sitte sammen rundt et oppdekket langbord i kirkerommet og smake oss gjennom påskefortellingen.

Hvorfor går du på gudstjeneste?

Søndag 4. mars møtte Menighetsbladet Ivar Sleveland som var på gudstjeneste i Helleland kirke. Vi stilte Ivar noen spørsmål rundt det å gå på gudstjeneste. 

Siste nytt om kirkestue på Helleland

Kirkevergen gir siste oppdatering om kirkestue på Helleland. Menighetsrådet har fått de siste skissene til gjennomgang, og de er også presentert på menighetens årsmøte.