Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter

Gudstjenester Helleland kirke 

Januar - Juni 2017

helleland kirke1.jpg

For kirkeskyss ring 51 49 21 13 (Åse og Norleiv Gudmestad)
 

Dato, kl.  Søndag 8. januar kl. 11:00    
Dåp, nattverd   Dåp og nattverd
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  Kristi åpenbaringsdag

 

 

 

 

  

 
  

Dato, kl.  Søndag 22. januar kl. 11:00  
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp. Nattverd
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  3. søndag i åpenbaringstiden

 

 

 

 

   

Dato, kl.  Søndag 5. februar kl. 11:00
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  
Andre innslag  6-årsbok
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  5. søndag i åpenbaringstiden

 

 

 

 

  
 

  

Dato, kl.  Søndag 19. februar kl. 11:00
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp 
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  
Andre innslag  4-årsbok
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  Kristi forklarelsesdag 

 

 

 

 

 
 

  

Dato, kl.  Søndag 12. mars kl. 11:00
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp. Nattverd
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  2. søndag i fastetiden 

 

 

 

 

  

 
  

Dato, kl.  Søndag 19. mars kl. 19:00
      Menighetens årsfest på Landbrukssenteret    
Taler  
Offerformål  Menigheten
Andre innslag

 Årsmelding, årsregnskap m.m.

Kirkekaffe  Ja
   

 

 

 

 

 

  

 

Dato, kl.  Søndag 26. mars kl. 11:00
Dåp, nattverd   Dåp
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Misjonsprosjektet
Andre innslag  Avslutning dåpsskolen
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  Maria budskapsdag 

 

 

 

 

 

 

  

Dato, kl.  Søndag 9. april kl. 11:00  
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp, nattverd
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  Palmesøndag

 

 

 

 

  

 

 

Dato, kl.  Søndag 16. april kl. 11:00
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp. Nattverd
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  1. påskedag

 

 

 

 

 

  

 

Dato, kl.  Søndag 23. april kl. 11:00
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  
Andre innslag  Samtalegudstjeneste med konfirmantene 
Kirkekaffe  Nei
Søndag i kirkeåret  2. søndag i påsketiden

 

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.  Søndag 7. mai kl. 11:00
   Konfirmasjonsgudstjeneste
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  Nei
Søndag i kirkeåret  4. søndag i påsketiden

 

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.  Onsdag 17. mai kl. 10:15 
Dåp, nattverd   ---
Prest  Kåre Mjølhus
Offerformål  
Andre innslag  Helleland skolekorps
Kirkekaffe  Nei
Søndag i kirkeåret

 Nasjonaldag

 

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.  Søndag 4. juni kl. 11:00
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp. Nattverd
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  1. pinsedag 

 

 

 

 

 

 

 

Dato, kl.  Søndag 18. juni kl. 11:00 
Dåp, nattverd   Dåp
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  
Andre innslag  Barnetrimmen deltar
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  2. søndag i treenighetstiden