Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter

 

Gudstjenester Helleland kirke 

- Våren 2020 -

helleland kirke1.jpg

For kirkeskyss ring 51 49 21 13 (Åse og Norleiv Gudmestad)
 

Dato, kl:  Søndag 5. januar kl. 11:00
Dåp, nattverd:   Nattverd
Prest:  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål:

 Menigheten

Andre innslag:  
Kirkekaffe:  Ja
Søndag i kirkeåret:  Kristi åpenbaringsdag 


Dato, kl:  Søndag 19. januar kl. 11:00
Dåp, nattverd:   Nattverd
Prest:  Martin Kolstad
Offerformål:

 Indre Misjonsforbund

Andre innslag:  
Kirkekaffe:  Ja 
Søndag i kirkeåret:  3. søndag i åpenbaringstiden

 

Dato, kl:  Søndag 2. februar kl. 11:00
Dåp, nattverd:   Nattverd
Prest:  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål:

 Bibelselskapet

Andre innslag:  
Kirkekaffe:  Ja 
Søndag i kirkeåret:  5. søndag i åpenbaringstiden

 

Dato, kl:

 Søndag 16. februar kl. 11:00
Dåp, nattverd:  Nattverd
Prest:  Martin Kolstad
Offermål:  Misjonsprosjektet
Andre innslag:  Utdeling av 6-årsbok
Kirkekaffe:  Ja
Søndag i kirkeåret:  Kristi forklarelsesdag

 

Dato, kl:

 Søndag 15. mars kl. 11:00
Dåp, nattverd:  Nattverd
Prest:  Martin Kolstad
Offermål:  Menigheten
Andre innslag:  Utdeling av 4-årsbok
Kirkekaffe:  Ja
Søndag i kirkeåret:  3. søndag i fastetiden

 

Menighetens årsfest på Landbrukssenteret, søndag 22. mars kl. 19:00

 

Dato, kl:  Søndag 29. mars kl. 11:00
Dåp, nattverd:   Nattverd
Prest:  Ingun Stokstad Barane
Offerformål:

 KFUK-KFUM Rogaland

Andre innslag:  
Kirkekaffe:  Ja
Søndag i kirkeåret:  4. søndag i fastetiden 

 

Dato, kl:

 Søndag 9. april kl. 19:00

Dåp, nattverd:   Nattverd
Prest:  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål:

 Menigheten

Andre innslag:  
Kirkekaffe:  Ja
Søndag i kirkeåret:  Skjærtorsdag 

 

Dato, kl:  Søndag 12. april kl. 11:00
Dåp, nattverd:   Nattverd
Prest:  Martin Kolstad
Offerformål:  Menigheten
Andre innslag:  
Kirkekaffe:  Nei
Søndag i kirkeåret:  1. påskedag 

 

Dato, kl:  Søndag 19. april kl. 11:00
Dåp, nattverd:   
Prest:  Martin Kolstad
Offerformål:  Kristen Idrettskontakt
Andre innslag:  Samtalegudstjeneste med fest
Kirkekaffe:  Nei
Søndag i kirkeåret:  2. søndag i påsketiden

 

Dato, kl:  Søndag 3. mai kl. 11:00
Dåp, nattverd: 

 Ikke dåp og nattverd

Prest:  Martin Kolstad
Offerformål:  Menigheten
Andre innslag:  Konfirmasjon
Kirkekaffe:  Nei
Søndag i kirkeåret:  4. søndag i påsketiden

 

Dato, kl:  Søndag 17. mai kl. 10:15
Dåp, nattverd:   Nei
Prest:  Martin Kolstad
Offerformål:  Helleland skolekorps
Andre innslag:   
Kirkekaffe:  Nei
Søndag i kirkeåret:  Grunnlovsdag

 

Dato, kl:  Søndag 31. mai kl. 11:00
Dåp, nattverd:  Nattverd
Prest:  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål:  Menigheten
Andre innslag:  
Kirkekaffe:  Ja
Søndag i kirkeåret:  Pinsedag

 

Dato, kl:  Søndag 14. juni kl. 11:00 
Dåp, nattverd:   Nattverd
Prest:  Martin Kolstad
Offerformål:  Misjonsprosjektet
Andre innslag:  
Kirkekaffe:  Ja
Søndag i kirkeåret:

 2. søndag i treenighetstiden

  

Klikk >HER< (kommer) for å laste ned siste oppdatering av gudstjeneoversikten på Helleland.