Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktiviteter


KONFIRMASJON

Informasjon fra kirken lokalt: Brev til neste års konfirmanter sendes ut i mai-juni til alle medlemmer og tilhørige av Den Norske Kirke i Eigersund. Her finner du datoer for konfirmasjon samt andre viktige datoer.
Informasjon fra kirken nasjonalt: I månedsskiftet mars/ april sendes brosjyren "Konfirmant 2017" ut til alle som er født i 2002. Ingressbilde
 

PÅMELDING:
Du kan melde deg på konfirmasjonsundervisningen digitalt.
Klikk på "påmelding" under den menigheten du tilhører.  

 

         EGERSUND

 

Påmelding konfirmantundervisning 

konfirmantblogg Egersund

Egersund-konfirmanter med mange valgmuligheter 


dsc_0057.jpg

Christiane Krahner - fungerende kateket
(hovedansvarlig for Egersund-konfirmantene)
 

Konfirmasjonsdatoer:

2017: 
søndag 30.april (kl 11 og 13 Husabø), 
lørdag 13.mai (kl 12.00, åpent for alle), 
søndag 14.mai (kl 11 og 13 Lagård og Hellvik) 

2018: 
søndag 29.april (kl 11 og 13 Husabø), 
lørdag 12.mai (kl 12.00, åpent for alle), 
søndag 13.mai (kl 11 og 13 Lagård og Hellvik

2019: 
søndag 28.april (kl 11 og 13 Husabø), 
lørdag 11.mai (kl 12.00, åpent for alle), 
søndag 12.mai (kl 11 og 13 Lagård og HellvikEIGERØY:


Påmelding konfirmantundervisning


Konfirmantblogg Eigerøy

Konfirmasjonsdatoer:
2017: søndag 14.mai kl 10 og 12
2018: søndag 13.mai kl 10 og 12
2019: søndag 12.mai kl 10 og 12 

martin kolstad portrett.jpg

Martin Kolstad er sokneprest både på Eigerøy og på Helleland.
Han har ansvar for konfirmantundervisningen begge plassene.

HELLELAND:Påmelding konfirmantundervisning

Konfirmantblogg Helleland

Konfirmasjonsdatoer:
2017: søndag 7.mai kl 11.00
2018: søndag 6.mai kl 11.00
2019: søndag 5.mai kl 11.00


 

Alle 14-åringer som er medlemmer i Den Norske Kirke får tilsendt en brosjyre om kirkens konfirmasjonsopplegg. 

Se nettstedet www.konfirmant.no

 konfirmant.no.jpg


konfirmasjon i den norske kirke.jpg Konfirmasjon
 kommer av det latinske verbet "confirmare" som betyr "å stadfeste". Tanken bak konfirmasjonen var at konfirmanten skulle stadfeste/ bekrefte det som skjedde i dåpen - at man fortsatt ville være et Guds barn. De siste årene har man tenkt annerledes om konfirmasjonen. 
Nå legges vekten på at man undervises i den kristne tro, og at undervisningsperioden avsluttes med en forbønnshandling. Slik sett er konfirmasjonen i dag en forbønnshandling og ingen bekjennelseshandling.

gutter og jenter web1.jpg

Egersund-konfirmanter 2014. Foto: Marie Hansen

4 - konfirmanter fra vår ungdomskor2.jpg

Egersund-konfirmanter 2013. Foto: Svein Anton Hansen
 

Artikler om konfirmasjonstiden:

* Egersund-konfirmanter på leir 2015 

* Konfirmanttid - å bety noe for eldre mennesker

* Avslutningsfest for Egersund-konfirmantene 2015

* Avslutningsfest for Egersund-konfirmantene 2014

Konfirmasjon - fra bekreftelse til forbønnshandling.

* Å - hvor flotte konfirmantene er!

* Konfirmantleir - Egersundkonfirmantene.


Om kristent ungdomsarbeid i Egersund:

* Hva finnes av kristent ungdomsarbeid i Eigersund?