Eigersund Kirkelige Fellesråd

Menighetsrådet

Aktiviteter

Egersund menighetsråd 2015-2019:

egersund mr 2015-2019 web.jpg

1.rekke: Ingun Stokstad Barane (sokneprest), Roger Rasmussen (leder), Eva Sirevåg Sæstad (nesteleder).
2.rekke: Thor Bernhard Sagland (flyttet 31/12-16), Karen Johanne Hansen (daglig leder), Elsa Synnøve T.Ødegaard og Margrethe Klippen.
3.rekke: Arnt Olav Klippenberg, Kenneth Pedersen og Brit Elin Lomeland (fritatt for vervet).
Foto: Ivar Barane


Beate Koldal erstatter Brit Elin Lomeland. 
Ingvild Henriksen Aslaksen erstatter Thor B.Sagland (fra 1/1-17)

Rebekka Sæstad Østebrøt er 1.vara (fra 1/1-17)
 

Møter våren-17: 24.januar, 7.mars, 18.april, 13.juni 

Protokoller og innkallinger for menighetsrådsmøter


Om menighetsrådets oppgaver: 

Menighetsrådets ansvar kan utledes av kirkeloven § 5 og § 9, av gudstjenestebøkene og av vedtak i Kirkemøtet. 

Menighetsrådet har et omfattende ansvarsområde og er avhengig av å ha mange frivillige medarbeidere. De frivillige utgjør en viktig ressurs i vår menighet. Rekruttering til frivillig arbeid er en prioritert sak i menighetsrådet. Menighetsrådet utarbeider og vedtar strategiplaner innen trosopplæring/dåps- og konfirmantundervisning, gudstjenesteliv, diakoni og musikk og kultur, alt i nært samarbeid med ansatte og utvalg. 

Viktige saker gjennom året: 

-          Planlegging av gudstjenester 

-          Menighetsbyggende arbeid 

-          Samarbeid/møter med ansatte 

-          Budsjett og regnskap 

-          Årsmøte med årsmelding, regnskap, årsstatistikk 

-          Ansvar for bruk/utleie av kirkene 

-          Tildeling av offer i kirkene 

-          Planlegging og gjennomføring av arrangement innen gudstjenesteliv, trosopplæring, diakoni og musikk- og kultur 

-          Samarbeid med Helleland og Eigerøy menighet, spesielt innen trosopplæringsarbeidet 

-          Uttalelser i forbindelse med ansettelser, innen lokal menighet og i bispedømmet 

-          Menighetsrådets uttalelse vedr. høringssaker fra Kirkerådet 

-          Høringsuttalelser i saker fra Fellesrådet